Kombinované (Multi-Asset) investice výhledy - Prosinec 2021

Měsíční výhledy: Prosinec 2021

HLAVNÍ TŘÍDY AKTIV

Akcie S výhledem na dobré zisky podniků zůstáváme pozitivní i přesto, že varianta Omikron má potenciál narušit cestu zpět k normálu. Celkově očekáváme, že výnosy z akcií budou nižší než v loňském roce, avšak stále pozitivní.
Vládní dluhopisy 1.png Nedávný vzestup cen způsobil, že ocenění jsou drahá a bezprostředně hrozí zpřísnění ze strany centrální banky. Pomalý cyklus a přísnější měnová politika zploštily křivky reálných výnosů.
Komodity Zůstáváme pozitivní s ohledem na vysokou inflaci a omezení nabídky. Navíc korekce trhu v minulém měsíci zlepšila poměr rizika a odměny.
Úvěr Výhled jsme zlepšili na neutrální, neboť plošné rozšíření úrokového rozpětí zvýšilo ocenění. Základní charakteristiky úvěrů se dále zlepšují.

Třídy aktiv hodnotíme formou srovnání na stupnici od negativní   přes neutrální   až po pozitivní  .

Podrobné informace o jednotlivých třídách aktiv získáte v dokumentu PDF, který je níže k dispozici ke stažení.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited