Sdílet

Vyřizování stížností

Co dělat, když máte stížnost?

Společnost Schroders se snaží poskytovat všem našim klientům ten nejvyšší standard služeb. Může se však stát, že dojde k chybě a následné stížnosti. Všechny stížnosti bereme velmi vážně a máme interní zásady a postupy zpracování stížností, abychom zajistili jejich rychlé, důkladné a nestranné vyřešení.

  1. Jak poslat Schroders stížnost

Stížnost můžete poslat e-mailem na následující adresu: EUSIM-Compliance@Schroders.com

  1. Vyřizování stížností – co můžete očekávat?

Do 24 hodin od obdržení stížnosti vám zašleme písemné potvrzení obsahující jméno a pracovní pozici osoby, která vaši stížnost vyřizuje.

Schroders se zavazuje, že vaše stížnost bude důkladně vyšetřena a do jednoho měsíce od obdržení stížností vám zašleme konečnou odpověď. Pokud však v tomto časovém rámci nebudeme schopni poskytnout konečnou odpověď, budeme vás informovat o důvodech zpoždění a stanovíme nový termín.


Pokud si budete přát svou stížnost eskalovat, můžete se obrátit na tuto osobu:

pan Finbarr Browne, generální ředitel Schroder Investment Management (Europe) S.A., e-mailem na adresu Finbarr.browne@schroders.com nebo poštou na adresu:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, Rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Lucembursko

Pokud s naší odpovědí nebudete spokojeni, můžete záležitost předat lucemburskému regulačnímu orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), a to do jednoho roku od podání stížnosti u Schroders. Kontaktní údaje CSSF:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
Département Juridique CC
283, route d’Arlon
L-2991 Lucembursko
Tel.:       (+352) 26 25 1 – 2904
Fax:        (+352) 26 25 1 – 2601
E-mail:  reclamation@cssf.lu

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/#how-to-submit-a-complaint-to-the-cssf

Také si můžete stáhnout kopii nařízení CSSF Out-of-Court Resolution of Complaints Regulation (Mimosoudní řešení stížností) na následující adrese:

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No16-07eng.pdf