Rechtliche Dokumente

Rechtliche Dokumente 
Schroder ISF Geschäftsbericht link
Schroder ISF Halbjahresbericht link
Schroder ISF Satzung link
Schroder ISF Satzung link
Schroder ISF Verkaufsprospekt link