Πολιτική Απορρήτου του Ομίλου της Schroders

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς («προσωπικά δεδομένα»), για ποιο λόγο και με ποιον τρόπο τις χρησιμοποιούμε και σε ποιους τις κοινοποιούμε. Παραθέτει επίσης τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τις πληροφορίες και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τα ερωτήματά σας.

ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Γενικές πληροφορίες

2. Επισκόπηση των συνθηκών υπό τις οποίες χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας

3. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

4. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

5. Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτους

6. Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

7. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

9. Τα δικαιώματά σας

10. Οι διαδικτυακοί τόποι της Schroders και άλλοι διαδικτυακοί τόποι

11. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

12. Ερωτήματα και ανησυχίες

Τελευταία ενημέρωση: 06 Ιουνίου 2019