Όλες οι επενδύσεις έχουν αντίκτυπο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά αυτών των επενδύσεων, για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τις πραγματικές προοπτικές απόδοσής τους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ impactIQ

Με περισσότερα από 20 χρόνια βιώσιμης επενδυτικής εμπειρίας, έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων, που ονομάζεται impactIQ, τα οποία μας βοηθούν να ποσοτικοποιήσουμε τους κινδύνους βιωσιμότητας και τον αντίκτυπο των περιουσιακών στοιχείων στα οποία αποσκοπούμε να επενδύσουμε.

Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να σχεδιάσουμε επενδυτικές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες βιωσιμότητας των πελατών σας.

SustainEx

Μετρά και ποσοτικοποιεί σε δολάρια τον θετικό ή αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο που δημιουργεί μια εταιρεία μέσω του τρόπου λειτουργίας της.

ThemEx

Μετρά τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μιας εταιρείας μπορούν να συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στον στόχο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ. Αυτό το εργαλείο βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη.

Carbon VaR (VALUE AT RISK) (ΑΞIΑ AΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΚIΝΔΥΝΟ)

Μετρά την έκθεση μιας εταιρείας στους κινδύνους που συνδέονται με τη μετάβαση σε έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Καταγράφει τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών του άνθρακα στις ταμειακές ροές και τις αποτιμήσεις του.

Climate Alignment (ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΚΑΤAΤΑΞΗ)

Μετρά την ευθυγράμμιση των μεμονωμένων εταιρειών με τους στόχους για το κλίμα που καθορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού. Παρέχει τον βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας προς τον οποίο κατευθύνεται το χαρτοφυλάκιο. Αυτό το εργαλείο βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ;

Η ενεργός ιδιοκτησία αποτελεί βασικό τμήμα των βιώσιμων επενδύσεων. Ο συνεχής διάλογος με τα ηγετικά στελέχη μιας εταιρείας μάς παρέχει μια επιπλέον διάσταση της κατανόησης των λειτουργιών μιας εταιρείας και μας επιτρέπει να τις βοηθήσουμε να υιοθετήσουν ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Plan for Nature

Harnessing the power of investment to accelerate a nature-positive future. Find out how we engage with companies to help reduce their exposure to nature risk.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Βρείτε πρόσφατα βίντεο, πληροφοριακά διαγράμματα και άρθρα σχετικά με τη βιωσιμότητα

Contact Schroders

Schroders is a world-class asset manager operating from 38 locations across Europe, the Americas, Asia, the Middle East and Africa.
Worldwide locations

For any further questions, please use our online contact form. 

Contact Form