/hu/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

Magánvagyon

A befektetések helyességében való fokozott bizonyosság – okosan

A Schroders kiterjedt tapasztalattal rendelkezika magánvagyon területén 1853-ban finanszírozta Kubavasúthálózatánakkiterjesztését 160+ évesinfrastruktúrávalkapcsolatostapasztalat Több mint 1870-ban finanszíroztaJapán elsővasútját Forrás: Prequin, MSCI és EY, 2018. december 31. Potenciális piaci méret infrastruktúrával kapcsolatos befejezett ügylet 2016-ban 645 milliárddollár 45+ éves ingatlanokkalkapcsolatostapasztalat Több mint A magánvagyon példái Államitulajdon Magán-vagyon Infrastruktúra finanszírozása Hitel a kisvállalkozásokszámára 284 milliárddollár Kezelés alatt álló ipari eszközök 3,6billiódollár Magánrészvény A professzionálisan kezeltglobális ingatlanbefektetésekben 8,9 billiódollár Ingatlan Magántulajdon magyarázata Gyakranösszetettés/vagyillikvid Speciálisbefektetésilehetőségek Nemmindenkiszámáraelérhető Hagyományosmódok,mint a tőzsdeibefektetések Általánosságbanvéve könnyebbenlehet megvásárolniés eladni Bárki számáraelérhető Forrás: Schroders 2016 Eladó óta közvetlenbefektetésekingatlanba 1971 A Schroders kiterjedttapasztalattal rendelkezika magánvagyon területén 1853-ban finanszírozta Kubavasúthálózatánakkiterjesztését 160+ évesinfrastruktúrávalkapcsolatostapasztalat Több mint 1870-ben finanszíroztaJapán elsővasútját Forrás: Prequin, MSCI és EY, 2018. december 31. A magánvagyon példái Potenciális piaci méret Hitel a kisvállalkozásokszámára 284 milliárddollár Kezelés alatt álló ipari eszközök 3,6billiódollár Magánrészvény Magántulajdon magyarázata Magán-vagyon Gyakranösszetettés/vagyillikvid Speciálisbefektetésilehetőségek Nemmindenkiszámáraelérhető Államitulajdon Hagyományosmódok mint a tőzsdeibefektetések Általánosságbanvéve könnyebbenlehet megvásárolniés eladni Bárkiszámáraelérhető Forrás: Schroders infrastruktúrával kapcsolatosbefejezett ügylet 2016-ban 645 milliárddollár Infrastruktúra finanszírozása 2016 A professzionálisan kezeltglobális ingatlanbefektetésekben 8,9 billiódollár Ingatlan Eladó 45+ éves ingatlanokkalkapcsolatostapasztalat óta közvetlenbefektetésekingatlanba 1971

Mik a kockázatok?

A korábbi teljesítmény nem szolgál a jövőbeni teljesítmény előrejelzéseként, és előfordulhat, hogy nem ismétlődik meg. A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem növekedhet, de csökkenhet is, és a befektetők nem feltétlenül kapják vissza a teljes befektetett összeget. A devizaárfolyam-változások a nemzetközi befektetések értékének a növekedését vagy csökkenését eredményezhetik.

Az alternatív alapok változékonyabbak lehetnek, mint a részvények és kötvények, éppen azért nagyobb kihívást jelenthet egy-egy befektetés rövid távú készpénzesítése.

Fontos információk: A Schroders a saját nézeteit és véleményét fejezte ki, amelyek változhatnak. Ez a dokumentum csak tájékoztatás céljára szolgál. Jelen anyag nem minősül ajánlatnak, felkérésnek vagy javaslatnak bármely pénzügyi instrumentum megvásárlására vagy eladására, illetve bármely befektetési stratégia alkalmazására. Az anyag nem abból a célból készült, és ezért nem is szabad, hogy alapul szolgáljon könyvelési, jogi vagy adótanácsnak vagy befektetési javaslatnak. Az egyéni befektetési és/vagy stratégiai döntések nem alapozhatók a jelen weboldalon található véleményekre és információkra. A téves adatokért vagy véleményekért nem vállalunk felelősséget. Az itt közölt adatok legjobb tudomásunk szerint megbízhatóak, azonban a Schroders nem szavatolja, hogy azok hiánytalanok és pontosak. A korábbi teljesítmény nem szolgál a jövőbeni teljesítmény előrejelzéseként, és előfordulhat, hogy nem ismétlődik meg. A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem növekedhet, de csökkenhet is, és a befektetők nem feltétlenül kapják vissza a teljes befektetett összeget. A devizaárfolyam-változások a nemzetközi befektetések értékének a növekedését vagy csökkenését eredményezhetik. A jelen weboldalon közölt adatok általunk megbízhatónak ítélt forrásból származnak. Nem vállalunk felelősséget a tényeket érintő hibákért, illetve az adatokat további közzététel vagy felhasználás előtt független ellenőrzésnek kell alávetni.  A konkrét részvényekre, ágazatokra, régiókra és/vagy országokra vonatkozó hivatkozások kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. Észak-Amerika Amennyiben Észak-Amerikában tartózkodik, ezt a tartalmat a Schroder Investment Management North America Inc., a Schroders plc 100%-os közvetett tulajdonában álló leányvállalata, a SEC regisztrált tanácsadó adja ki, amely az Egyesült Államokban és Kanadában az ügyfelek számára eszközkezelési termékeket és szolgáltatásokat nyújt. Minden más felhasználó A többi felhasználó vonatkozásában jelen tájékoztatást a Schroder Investment Management Limited (cím: 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU) adja ki. Cégjegyzékszám: 1893220 – Anglia. A vonatkozó engedélyezési és szabályozási kérdésekben a Pénzügyi Magatartási Hatóság jár el.

Kapcsolat

A Schroders egy világszintű eszközkezelő 38 lokációval, felölelve Európát, Észak- és Dél-Amerikát, Ázsiát és a Közel-Keletet.
Helyszínek világszerte

További kérdéseit tegye fel az online kapcsolatfelvételi űrlapon.

Kapcsolatfelvételi űrlap