Delen

Aandeelhoudersrechten

Wat moet je doen als je een klacht hebt?

Bij Schroders streven we naar de hoogste normen voor al onze klanten. Maar er kunnen altijd wel fouten worden gemaakt, die aanleiding geven tot een klacht. Alle klachten worden zeer serieus genomen en we hebben een beleid en procedure voor klachtenbehandeling om ervoor te zorgen dat uw klacht snel, grondig en onpartijdig wordt behandeld.

1. Een klacht sturen naar Schroders

U kunt via e-mail een klacht sturen naar het volgende adres: EUSIM-Compliance@Schroders.com

2. Klachtenbehandeling - wat mag u verwachten?

Binnen 24 uur na ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke bevestiging met de naam en functie van de persoon die uw klacht behandelt.

Schroders verbindt zich ertoe er voor te zorgen dat uw klacht grondig wordt onderzocht en er wordt u binnen één maand na ontvangst van uw klacht een definitief antwoord gestuurd. Wanneer er binnen deze tijdspanne echter geen definitief antwoord kan worden gegeven, zullen we de redenen voor deze vertraging meedelen en een nieuwe tijdlijn aangeven.

__________________________________________________

 

Indien u hogerop wilt gaan met uw klacht, kunt u dat doen door een mededeling te sturen naar:

Mr Finbarr Browne, CEO of Schroder Investment Management (Europe) S.A. by email to Finbarr.browne@schroders.com, or by post to the following address:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, Rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg

Bent u niet tevreden met ons antwoord? Dan hebt u het recht om de zaak door te sturen naar de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) binnen één jaar nadat u de eerste klacht bij Schroders heeft ingediend. De contactgegevens van de CSSF zijn:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
Département Juridique CC
283, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg
Tel:         (+352) 26 25 1 – 2904
Fax:        (+352) 26 25 1 – 2601
Email:    reclamation@cssf.lu

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/#how-to-submit-a-complaint-to-the-cssf

U kunt ook een kopie van de Out-of-Court Resolution of Complaints Regulation van de CSSF downloaden op het volgende adres:

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No16-07eng.pdf