Delen

Adres en kaart

België (Belgium) - Schroder Investment Management (Europe) S.A. Belgium branch

Louizalaan, 523
1050 Brussel
Belgie
Telephone
+31 (0)20 305 28 40
Email
info-be@schroders.com

Bij klachten kunt u contact opnemen met:

AfdelingCompliance van Schroders
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg
Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342
Email: EUSIM-compliance@Schroders.com

Consumentenombudsdienst
NorthGateII
Boulevard
du Roi Albert II 8
1000
Bruxelles
Tel:
02 702 52 20 Fax: 02 808 71 29
Email: contact@mediationconsommateur.be  Website