Perspective

Vijf dingen die elke belegger moet weten over disruptie


Wat is disruptie?

Disruptie betekent ontwrichting, de verstoring van een gebeurtenis, activiteit of proces.

Als het over de wereldeconomie gaat, kan disruptie het gevolg zijn van:

  • technologische vernieuwing (bijvoorbeeld het internet, mobiele telefonie of kunstmatige intelligentie)
  • veranderend consumentengedrag (zoals de overstap naar online winkelen)
  • nieuwe regelgeving of overheidsbeleid (zoals de transitie naar hernieuwbare energie of strengere regels voor de verkoop van producten zoals tabak of alcohol).

Waar gebeurt het?

Disruptie is overal en raakt alle aspecten van het moderne leven. Sectoren worden opgeschud doordat kleine, flexibele start-ups met superieure technologie en innovatieve producten de grote gevestigde namen, die decennialang de dienst hebben uitgemaakt, verdringen.

Disruptie beperkt zich niet tot voor de hand liggende sectoren zoals telecom, software, winkelen en media, maar speelt in alle onderdelen van de economie, ook in gebieden die vaak als immuun voor disruptie worden beschouwd.

Zo zal de juridische dienstverlening ingrijpend veranderen doordat het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) het juridisch onderzoeksproces minder arbeidsintensief en (hopelijk) een stuk goedkoper maakt.

In de gezondheidszorg stellen nieuwe technologieën farmaceutische bedrijven in staat onderzoek op het gebied van genetica en gentherapie te doen dat een paar jaar geleden nog onmogelijk was. DNA-sequencing kan nu worden toegepast op kleine, specifieke delen van het hele genoom, waardoor het onderzoek naar ziekten veel efficiënter en goedkoper wordt en de manier waarop nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld, ingrijpend verandert.

Hoe reageren bedrijven op disruptie?

Disruptie verandert de manier waarop de wereldeconomie functioneert, en de snelle ontwikkeling van nieuwe bedrijven leidt ook tot een omslag in de interactie tussen bedrijven en klanten.

Bedrijven die met disruptie worden geconfronteerd (door een nieuwe concurrent of nieuw product) kunnen op drie manieren reageren: ze worden een "enabler" (die verandering mogelijk maakt), een "adaptor" (die probeert zijn activiteiten of productaanbod aan te passen) of een "denier" (de zittende partij die weigert zich aan te passen).

Tijdens de goudkoorts die in de 19deeeuw in California heerste, waren de verkopers van houwelen en spades de "enablers" (en degenen die rijk werden). Vandaag de dag behoren softwarebedrijven tot de enablers-groep. Hoe dan ook, altijd als er disruptie is, zijn er bedrijven die de middelen verschaffen om de verandering tot stand te brengen (vaak zonder de risico's die de pioniers zelf lopen).

Wanneer gebeurt het?

Disruptie is niet nieuw (de industriële revolutie is in feite een van de eerste voorbeelden van economische disruptie), maar het tempo van de verandering door technologische innovatie wordt steeds hoger.

De technologische revolutie van de afgelopen paar jaar, met de groei van het gebruik van internet en mobiele telefonie, is pas het begin. Inmiddels is het punt bereikt waarop nieuwe technologieën zodanig naar elkaar toegegroeid zijn, dat de innovatie de komende paar jaar een explosieve vlucht zal nemen.

AI zal zich razendsnel verder ontwikkelen, als gevolg van zijn toenemende belang voor het beheer en de opslag van de explosief groeiende hoeveelheid data (zoals digitale foto's, muziek, films enz.) in de afgelopen jaren.

Sectoren als het bankwezen zullen geheel op de schop gaan doordat nieuwe technologie de consument in staat stelt hun geld op andere manieren te beheren. Winkeliers krijgen steeds meer concurrentie van online-rivalen. En er zal de komende jaren een volledige overstap van interne verbrandingsmotoren naar elektrische auto plaatsvinden.

Waarom moet ik als belegger me druk maken over disruptie?

De wereld verandert in een hoog tempo. Disruptie is inmiddels onderdeel van het dagelijks leven, dat ons gedrag als consument en de interactie tussen bedrijven en klanten beïnvloedt. Het interessante aspect vanuit beleggersoogpunt is de groei die eruit voortkomt. Disruptie mondt vaak uit in innovaties en ontwikkelingen die soms verstrekkende gevolgen hebben. Innovatie leidt tot groei die nog niet wordt onderkend.

De succesvolle bedrijven van de toekomst zijn de bedrijven die disruptie omarmen en zich aanpassen, terwijl de bedrijven die zich niet aanpassen of de veranderingen ontkennen, waarschijnlijk uit de boot vallen.

Als belegger in disruptie is het van belang zich niet door de waan van de dag te laten leiden maar zich in plaats daarvan een voorstelling van de toekomst te maken. De beleggers van nu moeten de kracht van disruptie begrijpen om de bedrijven die er waarschijnlijk van zullen profiteren te kunnen onderscheiden van de bedrijven die het niet zullen redden. Bij de opbouw van hun aandelenportefeuille doen ze er daarom goed aan een deel van hun geld in het thema disruptie te beleggen in plaats van zich op een land, sector of index te focussen.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.