Delen

Kennisgeving aan de aandeelhouders

SSI Changes Subject Effective date Documents
90 days notification Wijzigingen in ons systeem voor overdrachtsagenten voor fondsen gevestigd in Luxemburg/de Kaaimaneilanden TBC  
3rd notification Wijzigingen aan de SSI's (standing settlement instructions) van de Overdrachtsagent van kracht op 22 augustus 2022
22/08/2022  
FAQ Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) 22/08/2022  
2nd notification Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) 22/08/2022  
       
Schroder GAIA Uitschrijving van aandelenklassen 05/09/2022 Shareholder Letter
Schroder GAIA lijst met betreffende aandelenklassen 05/09/2022 Shareholder Letter
Schroder GAIA Helix Wijziging beleggingsbeleid 28/03/2022 Shareholder Letter
Schroder GAIA Cat Bond Wijziging van beleggingsdoelstelling en beleggingsbeleid en conversie van Artikel 8 14/01/2022 Shareholder Letter
Schroder GAIA Wijziging van vergelijkende benchmark van MSCI World (Net TR) Index naar de HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index (Blue Trend) 07/01/2022 Shareholder Letter
Schroder GAIA Heropening van het Fonds voor inschrijvingen (Two Sigma Diversified) 22/10/2021 Shareholder Letter
Schroder GAIA Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) 22/09/2021 Shareholder Letter
Schroder GAIA Schroder GAIA (de “Vennootschap”) – Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”) 07/04/2021 Shareholder Letter
Schroder ISF Schroder International Selection Fund Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde aandelenklassen 25/08/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Global Diversified Growth Wijziging van de doelbenchmark en verlaging van de jaarlijkse beheerkosten voor bepaalde aandelenklassen 16/08/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Schroder International Selection Fund Uitschrijving van aandelenklassen 05/09/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Schroder International Selection Fund lijst met betreffende aandelenklassen 05/09/2022 Shareholder letter
Schroder ISF SFDR Art. 8 Aan Artikel 8 (SFDR) gerelateerde wijzigingen 01/09/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond Conversieratio per aandeel 09/06/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Schroder International Selection Fund Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Schroder International Selection Fund 02/06/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund 28/04/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond Global Conservative Convertible Bond, Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund fuseren met Global Sustainable Convertible Bond, Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund 28/04/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Sustainable Asian Equity Nieuwe aanduiding aandelencategorie 24/03/2022 Shareholder letter
Schroder ISF European Equity Absolute Return  Kennisgeving van fusie: SISF European Equity Absolute Return naar Sustainable European Market Neutral 22/03/2022 Shareholder letter
Schroder ISF   Mededeling betreffende de prijsstelling van Russische effecten in compartimenten van Schroders 07/03/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Emerging Europe Tijdelijke opschorting van de netto-inventariswaarde en de handel in aandelen van het Compartiment 28/02/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Global Equity Alpha Wijziging van de beleggingsbeheerder van het Compartiment 28/02/2022 Shareholder letter
Schroder ISF US Large Cap Wijziging van de beleggingsbeheerder van het Compartiment 25/02/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Global Emerging Market opportunities Wijziging van het beleggingsbeleid voor de integratie van Artikel 8 SFDR-verordening 24/02/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Middle East Kennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets 22/02/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Middle East Kennisgeving van fusie: SISF Middle East naar Frontier Markets 22/02/2022 Shareholder letter
Schroder ISF European Alpha Absolute Return  Verlaging van de jaarlijkse beheervergoedingen voor de aandelencategorieën A, A1, B, C, E en IZ  15/02/2022 Shareholder letter
Schroder ISF European Equity Absolute Return Fusie van SISF European Equity Absolute Return in SISF Sustainable European Market Neutral 09/02/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral SISF Sustainable European Market Neutral, ontvangst van activa door fusie met SISF European Equity Absolute Return 09/02/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Frontier Markets Equity Fusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity 07/01/2022 Shareholder letter
Schroder ISF Middle East Fusie van SISF Middle East met SISF Frontier Markets Equity 07/01/2022 Shareholder letter
Multi Range Herstructurering J.P. Morgan Bank Herstructurering J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., de bewaarder en de administrateur 21/12/2021 Fund notification
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral Wijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen 30/11/2021 Shareholder letter
Schroder ISF European Equity Absolute Return Wijziging in de benchmark voor prestatievergoedingen 30/11/2021 Shareholder letter
Schroder ISF UK Equity Verlaging van de jaarlijkse beheerskosten 24/11/2021 Shareholder letter
Schroder ISF Global High Yield Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen 15/10/2021 Shareholder letter
Schroder ISF Global Credit Income Wijzigingen aan het uitkeringsbeleid van bepaalde klassen 15/10/2021 Shareholder letter
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Wijziging naam, beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid 27/09/2021 Shareholder letter
Schroder ISF European Alpha Absolute Return Wijziging participatiebereik, benchmark en beleggingsbeleid 27/09/2021 Shareholder letter
Schroder ISF European Equity Yield Wijziging naam en beleggingsbeleid 27/09/2021 Shareholder letter
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Wijziging beleggingsdoeleinde, benchmark, distributie en beleggingsbeleid 27/09/2021 Shareholder letter
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income Wijziging beleggingsdoeleinde, benchmark en beleggingsbeleid 27/09/2021 Shareholder letter
Schroder ISF Sustainable Finance Disclosure Regulation Wijziging beleggingsdoeleinden en beleid van diverse fondsen 27/09/2021 Shareholder letter
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity Wijziging beleggingsbeleid 27/09/2021 Shareholder letter
Schroder ISF US Smaller Companies Wijziging beleggingsbeleid 27/09/2021 Shareholder letter
Schroder ISF - Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions)  22/09/2021 Shareholder Letter
Schroder ISF SISF Alternative Securitised Income Wijziging beleggingsbeleid 14/09/2021 Shareholder Letter
Schroder ISF SISF China A Derivatives EPM Wijziging beleggingsbeleid 14/09/2021 Shareholder Letter
Schroder ISF SISF China A Derivatives Investm Purp Wijziging beleggingsbeleid 14/09/2021 Shareholder Letter
Schroder ISF SISF European Sustainable Equity  Wijziging vergelijkende benchmarks 14/09/2021 Shareholder Letter
Schroder ISF Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR” Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
07/04/2021 Shareholder Letter