Wordt u gestimuleerd om duurzaam te beleggen?

Duurzaamheidskwesties worden steeds belangrijker, of het nu gaat om de aanpak van klimaatverandering of om maatschappelijke kwesties, gezondheidsproblemen en technologische vooruitgang. Duurzaam beleggen kan een manier zijn om winst te combineren met een positieve impact.*

Maar worden mensen voldoende gemotiveerd om duurzaam te beleggen en hun geld te gebruiken om de wereld proactief voor te bereiden op de veranderingen die eraan komen? Wij spraken met meer dan 25.000 mensen uit 32 regio’s in alle delen van de wereld, om een beeld te krijgen van hun houding tegenover duurzaam beleggen.

*De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Duurzaamheidsfactoren zijn een belangrijk aspect bij de selectie van beleggingen.

vindt dat alle beleggingsfondsen rekening moeten houden met duurzaamheidsfactoren

0%

vindt dat ze een belangrijke bijdrage aan een duurzamere wereld kunnen leveren door duurzame beleggingsproducten te kiezen

0%

En mensen hechten in het algemeen waarde aan duurzaamheid bij hun persoonlijke beleggingsbeslissingen.

0%

houdt rekening met duurzaamheidsfactoren bij de selectie van een beleggingsproduct

Mensen die hun beleggingskennis als gevorderd omschrijven, zijn meer geneigd om rekening te houden met duurzaamheid.

Beginner/basis

0%

Halfgevorderd

0%

Expert/gevorderd

0%

De meeste mensen denken dat de klimaatverandering effect op hun beleggingen heeft of zal hebben.

Wat voor (positief of negatief) effect denken mensen dat de klimaatverandering op hun beleggingen heeft of zal hebben?

  • Een groot effect
  • Enig effect
  • Heel weinig effect
  • Helemaal geen effect
  • Weet ik niet

Duurzaamheidsfactoren worden bij beleggingsbeslissingen echter vaak minder belangrijk gevonden dan financiële argumenten.

Vijf belangrijkste beleggingsfactoren voor mensen

1

Het verlies van geld voorkomen

2

Het voldoen aan het verwachte beleggingsrendement

3

Dat het verwachte inkomstenniveau behaald wordt

4

Kostenniveau zijn redelijk

5

Dat hun geld wordt geïnvesteerd in duurzame investeringen

Veel mensen hebben bovendien een voorkeur voor duurzame beleggingen die gebaseerd zijn op een geïntegreerde benadering (beleggen in bedrijven die waarschijnlijk winstgevender zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op veranderingen in leefomgeving en maatschappij).

2 op de 5

heeft voorkeur voor een geïntegreerde benadering van duurzaam beleggen

Mensen zeggen dat er veel externe factoren zijn die hen zouden stimuleren meer geld in duurzame fondsen te beleggen.

Factoren die mensen naar hun mening zouden stimuleren een groter deel van hun portefeuille in duurzame fondsen te beleggen

Als veranderingen in de regelgeving me zouden stimuleren meer in duurzame beleggingen te beleggen

0%

Als beleggingsfondsen een onafhankelijke score van een onafhankelijke instantie zouden krijgen die bevestigt dat het fonds echt duurzaam te werk gaat

0%

Als mijn financieel adviseur me meer en gemakkelijker te begrijpen informatie over duurzaam beleggen zou geven

0%

Als de vermogensbeheerder op basis van een eigen scoresysteem zou kunnen bevestigen dat het fonds echt duurzaam te werk gaat

0%

Als mijn financieel adviseur me zou aansporen meer geld in duurzame beleggingen te steken

0%

Degenen die hun beleggingskennis hoger inschatten, lijken meer geneigd in duurzame fondsen te beleggen.

Mensen die al in duurzaamheid beleggen

0%
Expert/gevorderd
0%
Halfgevorderd
0%
Beginner/basis

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 37 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde vestigingen

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.