In focus

Beleggers verwachten de komende jaren nóg hogere beursrendementen, ondanks de schok van het coronavirus


Beleggers blijven hopen op tweecijferige totaalrendementen, ondanks de zware klap die de economie door de Covid-19-pandemie heeft gekregen, zo blijkt uit de jongste editie van Schroders' unieke Global Investor Study.

Dit aanhoudende optimisme is waarschijnlijk gebaseerd op de sterke  eursrendementen in de afgelopen jaren. Gemiddeld liggen de verwachtingen voor het toekomstige rendement in 2020 iets hoger dan in 2019. Het was het derde jaar waarin de verwachtingen van beleggers over hun toekomstige beursrendement zijn gestegen. Het was echter ook een veelbewogen jaar en beleggers hebben deze prognose gedaan in een klimaat van enorme onzekerheid. Covid-19 maakte immers een einde aan de langste periode van economische groei in de geschiedenis en luidde de scherpste terugval sinds de depressie van de jaren 1930 in.

T1_Article1_NL_Chart_01.jpg

Opmerkelijk genoeg lijkt het optimisme van de beleggers niet te hebben geleden onder de onrust op de markten van begin 2020, toen de omvang van de pandemie duidelijk werd en de meeste economieën op slot gingen.

De onafhankelijke online enquête van Schroders, onder meer dan 23.000 beleggers uit 32 locaties overal ter wereld, werd uitgevoerd tussen 30 april en 15 juni 2020. Om dit in context te plaatsen: tussen haf februari en half maart kelderden de wereldwijde beurzen met meer dan 30%*. Duitsland, Frankrijk, het VK en de meeste Amerikaanse staten gingen in lockdown om de verspreiding van het virus te remmen.

Hoewel de wereldwijde beurzen in april aan een herstelrally waren begonnen – en enkele landen delen van het zakelijk en maatschappelijk leven weer heropenden – waren de koersen nog aanzienlijk lager dan aan het begin van het jaar.

Hoop op gezond beleggingsrendement? Het hangt ervan af waar je woont

it het onderzoek van Schroders valt af te leiden dat de verwachtingen sterk worden bepaald door het land waar beleggers wonen.

In de VS, waar de aandelen het de afgelopen jaren ongekend goed hebben gedaan, verwachten beleggers nu een jaarlijks rendement van meer dan 15%. Dit is het hoogste van alle 32 landen waar de enquête van Schroders werd gehouden. In markten daarentegen waar het historisch rendement lager ligt, zoals Japan, zijn de verwachtingen vrij gematigd met nog geen 6%.

T1_Article1_NL_Table_02.jpg

Per land: gemiddeld verwacht jaarlijks totaalrendement van beleggingsportefeuilles over de komende vijf jaar

Amerikaanse beleggers zijn optimistischer geworden...

In de VS lijken beleggers een stuk optimistischer te zijn geworden in het afgelopen jaar. In mei 2019 gaven Amerikaanse respondenten aan op een jaarlijks totaalrendement van 10,3% te hopen – waarmee ze ongeveer tot de middengroep behoorden. Intussen lijken ze echter een stuk hoopvoller te zijn geworden. Misschien heeft dit te maken met het feit dat de Amerikaanse beurzen het zo goed hebben gedaan in 2019; de S&P500 steeg met ongeveer 25%**. 
Andere geografische verschillen zijn van 2019 op 2020 grotendeels constant gebleven. Mensen uit sommige opkomende markten zoals Indonesië, Argentinië, Brazilië, India en Chili behoren nog steeds tot beleggers met de hoogste verwachtingen – zij voorspellen over de komende jaren een jaarlijks rendement van meer dan 12%.

... maar Europeanen zijn minder optimistisch gestemd

Europese beleggers zijn veel gematigder in hun verwachtingen. In Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland voorzien ze in 2020 de laagste rendementen. Dit komt ongeveer overeen met hun voorspellingen in 2019.

De Britse beleggers behoren tot de middengroep. Hun verwachting voor het toekomstige jaarlijkse rendement steeg van 9,3% in 2019 naar 11,1% dit jaar.

Is er een verband tussen de voorspellingen van beleggers en eerder behaalde rendementen?

2019 was een goed jaar voor de aandelenbeurzen in het algemeen, wat gedeeltelijk kan verklaren waarom het optimisme van beleggers is toegenomen.

Maar volgens eerder onderzoek op basis van de bevindingen van Schroders' Global Investor Study is er geen duidelijk verband tussen eerder behaalde beursrendementen en gehoopte toekomstige rendementen.

2018 bijvoorbeeld was in het algemeen een teleurstellend jaar voor de mondiale beurzen. Toch varieerden de voorspellingen van de beleggers bij de enquête in mei 2019 tussen maar liefst 15,8% (Argentinië) en 6,5% (België). Feitelijk waren er in 2019 maar drie landen, van de 32, waar de werkelijk gegenereerde rendementen in de voorgaande 12 maanden hoger waren dan de verwachtingen van de respondenten. De conclusie was dat de hoop van de beleggers onrealistisch en mogelijk misplaatst was en dat de "totale rendementsverwachting voor de komende vijf jaar in bijna alle landen hoger is dan de aandelenrendementen die de afgelopen vijf jaar zijn behaald."

Hoewel in het verleden behaald rendement een factor kan zijn, worden de voorspellingen van beleggers  waarschijnlijk ook beïnvloed door de rente en inflatie in regionale economie.
In zowel 2019 als 2020 leefden de beleggers die de hoogste rendementen voorzien, vaak in economieën waar de inflatie en de rente hoger waren. Deze factoren leiden in het algemeen tot hogere nominale rendementen op spaargeld.

In Europa en Japan daarentegen lijken de uitzonderlijk lage rentes de verwachtingen van beleggers voor de langere termijn te dempen. Volgens de laatste enquête hebben Zwitsers en Japanners de laagste rendementsverwachtingen. Interessant is dat de rente in deze twee landen tot de laagste ter wereld behoort; hun centrale banken schroefden de rente meer dan vier jaar geleden al terug naar minder dan 0%.

Rupert Rucker, Head of Income bij Schroders: "De kracht van dit unieke onderzoek is dat we dit elk jaar doen, en daarmee steeds duidelijker in beeld krijgen waar beleggers op hopen en waarop die verwachtingen gebaseerd zijn.

Het is bijzonder interessant dat beleggers ondanks Covid-19 – en de ingrijpende gevolgen daarvan voor ons leven en werk – nog steeds vertrouwen hebben dat hun spaargeld rendement kan opleveren. Je zou kunnen zeggen dat sommige van deze verwachtingen onrealistisch zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen dat beleggers misschien beseffen dat beursrendementen niet hetzelfde zijn als economische groei.

Wij zijn er sterk van overtuigd dat lagere lange rentes een van de belangrijkste trends voor de toekomst zijn, en dat was ook al onze opvatting voordat de pandemie uitbrak. Op langere termijn zullen er meer disruptieve krachten op de financiële markten gaan spelen en zal het in het algemeen lastiger worden rendement te genereren. Maar in de jaren sinds de financiële crisis hebben we keer op keer gezien dat bepaalde beleggingen ook in moeilijke perioden rendement kunnen opleveren."
 
*De MSCI WORLD verloor tussen 12 februari en 23 maart 34%. **De S&P500 steeg in 2019 29,7%. Bron: Refinitiv

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.