Snapshot

Grafiek van de week? Wat zou beleggers overhalen om voor duurzaamheid te kiezen?


De belangstelling voor duurzaam beleggen is de afgelopen jaren toegenomen, maar sommige mensen lijken nog te aarzelen.

Een positieve bevinding van de Global Investor Study (GIS) 2019 is dat meer dan de helft van de beleggers (57%) bij de selectie van een beleggingsproduct altijd rekening houdt met duurzaamheidsfactoren; 17% doet dat echter niet. De rest twijfelt.

Het onderzoek, waarvoor meer dan 25.000 beleggers uit 32 regio's werden ondervraagd, biedt enkele aanknopingspunten om dit te verklaren. De respondenten konden kiezen uit vijf antwoorden op de vraag wat hen zou stimuleren meer geld in duurzame fondsen te beleggen (zie onderstaande grafiek).

De antwoorden waren vrij evenredig verdeeld, maar twee mogelijkheden deelden de eerste plaats:

  • veranderingen in de regelgeving om mensen te stimuleren meer in duurzame beleggingen te beleggen
  • meer onafhankelijke scores om de duurzaamheid van fondsen te bevestigen

Voor beide opties gaf 60% van de beleggers aan dat deze hen zouden kunnen overhalen meer geld in duurzame fondsen te beleggen.

Onmiddellijk daarna kwamen de toegang tot begrijpelijke informatie van hun financieel adviseur (59%) en interne scores van vermogensbeheerders om de fondsen die echt duurzaam beleggen te onderscheiden (57%). Nog iets lager eindigde het advies van financieel adviseurs om meer geld in duurzame fondsen te beleggen (55%).

Jessica Ground, Global Head of Stewardship bij Schroders, licht toe: "Beleidsmakers willen graag dat het financiële systeem duurzamer wordt, maar uit dit onderzoek blijkt dat er geen snelle manier is om dit te bereiken.

Alle schakels in de keten, van vermogensbeheerders tot financieel adviseurs, moeten helpen door beter te communiceren en betere informatie over duurzaam beleggen te geven.

En het allerbelangrijkste is dat we tegelijkertijd de financiële rendementen blijven genereren die beleggers wensen. Uit wetenschappelijk onderzoek en onze eigen ervaring blijkt steeds vaker dat dit haalbaar kan zijn."

CS1778_T2_Article3_BENL.jpg

- Lees meer over duurzaam beleggen voor langetermijnwaarde in een snel veranderende wereld.

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 4 april en 7 mei 2019 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 25.743 mensen uit 32 regio's verspreid over de hele wereld. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste tien jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht; Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.