Global Investor Study

De inkomensschok die pensioenspaarders misschien te wachten staat


David Brett

David Brett

Investment Writer

Na een leven lang sparen komen mensen bij pensionering soms voor een onaangename verrassing te staan, zo blijkt uit de resultaten van een wereldwijd onderzoek.

Mensen die de pensioenleeftijd naderen (55 jaar en ouder) verwachten na pensionering 73,9% van hun huidige salaris nodig te hebben om comfortabel te leven.

Maar volgens degenen die al met pensioen zijn, is hun werkelijke gemiddelde inkomen veel lager, namelijk 60,8% van het laatst verdiende salaris. Gemiddeld vond 85% van de ondervraagden dit voldoende, maar zei 58% ook dat ze wel wat meer konden gebruiken.

Dit zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van de Global Investor Study (GIS) 2018 van Schroders, waarin meer dan 22.000 mensen uit 30 landen werden ondervraagd.

De verwachtingen over het benodigde inkomen verschilden per regio en land, waarbij niet-gepensioneerden in enkele landen – Polen en Indonesië – zelfs dachten meer dan 100% van hun salaris nodig te hebben voor een comfortabel pensioen. Degenen die al met pensioen zijn, ontvangen doorgaans veel minder, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.

Regionaal bekeken verwachten mensen in Azië en Noord- en Zuid-Amerika straks het hoogste percentage van hun huidige salaris nodig te hebben: drie kwart.

In de onderstaande tabel ziet u een volledige vergelijking tussen alle onderzochte landen.

Hoeveel zetten spaarders opzij voor hun pensioen?

Hoeveel inkomen beleggers na pensionering kunnen verwachten, hangt af van allerlei factoren. Een van de allerbelangrijkste is echter hoeveel van hun huidige inkomen ze ervoor opzij zetten.

Gemiddeld sparen mensen 12,2% van hun huidige salaris voor hun pensioen. Dat is minder dan wat ze denken eigenlijk te moeten sparen om hun doel te bereiken: 14,4%.

De percentages variëren per regio en land. In Europa sparen niet-gepensioneerde Belgen het minst (9,2%) van hun huidige salaris voor hun pensioen, en de Denen het meest (12,5%). In Azië zetten mensen in Hongkong 10,9% van hun salaris opzij, tegen 15,3% voor de Singaporezen. In de regio Noord- en Zuid-Amerika sparen ze in Canada het minst (11,9%), en in de VS het meest (15,4%).

Het verschil tussen wat mensen sparen en wat ze denken dat eigenlijk nodig is, was het grootst in de zich ontwikkelende economieën. In Chili bijvoorbeeld sparen ze 12,8% van hun huidige salaris, maar denken dat het 19,2% zou moeten zijn: een verschil van 6,4%.

De enigen die nu meer sparen dat ze denken dat nodig is, zijn de Denen met 12,5% vs. 12,3%.

In de onderstaande tabel ziet u een volledige vergelijking tussen alle onderzochte landen.

Lesley-Ann Morgan, Head of Retirement bij Schroders, licht toe: "Er is een duidelijk verschil tussen het inkomen dat gepensioneerden ontvangen en wat mensen die de pensioenleeftijd naderen verwachten straks te krijgen. Dit betekent dat sommige 55-plussers voor een onaangename verrassing kunnen komen te staan, als blijkt dat ze niet genoeg kapitaal hebben gespaard om na hun pensioen te leven zoals ze zouden willen.

“Aan de andere kant beseffen mensen ook dat ze meer moeten sparen om straks de gewenste levensstandaard te bereiken. Meer geld opzij zetten is des te belangrijker vanwege de lage rendementen en stijgende inflatie van dit moment. Die maken het lastig om kapitaal op te bouwen en om er na pensionering voldoende inkomen uit te halen.

“Voor jongere werkenden is de les: vroeg beginnen met sparen biedt de beste kans op een comfortabel pensioen. Wie tot zijn vijftigste of zestigste wacht, is waarschijnlijk te laat om het spaartekort aan te vullen. Uit onze analyse blijkt dat twintigers waarschijnlijk jaarlijks tussen 10% en 14% van hun salaris zullen moeten sparen om een pensioeninkomen van minstens 50% van hun salaris te bereiken."

Hoeveel u moet sparen, afhankelijk van het behaalde rendement

Het is voor individuele beleggers niet eenvoudig te berekenen hoeveel ze moeten sparen voor hun pensioen. Het uiteindelijk opgebouwde kapitaal en het inkomen dat dit oplevert, worden beïnvloed door tal van factoren. Het gaat niet alleen om het bedrag dat u spaart, maar ook om het rendement dat u behaalt en hoe lang u spaart.

Ook moet u zich afvragen hoeveel pensioeninkomen u denkt nodig te hebben in vergelijking met uw werkende leven. Dit heeft vooral te maken met de levensstijl die u na hun pensioen wenst en in hoeverre het wettelijk pensioen in hun land daarin voorziet. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen wereldwijd streven naar een vervangingsratio (dat wil zeggen: het pensioeninkomen als percentage van het laatst verdiende loon) van 74%. Dit is vrij hoog als we dit vergelijken met de meeste financiële planningsmodellen. Zo bedraagt de toekomstige netto vervangingsratio (inclusief overheidspensioen) in de OESO-landen volgens de modellen van de OESO en de G20 gemiddeld 63%.

Het onderstaande model, dat is ontwikkeld door Schroders, laat zien hoeveel beleggingsrendement moet worden behaald om een vervangingsratio te bereiken van 66% en van 50%, aangenomen dat hiervoor uitsluitend individueel opgebouwd kapitaal wordt ingezet. Het model is gebaseerd op de pensioenuitkeringen die momenteel met een gegarandeerde lijfrente worden verkregen. De scenario's zullen anders zijn als u besluit het geld belegd te laten of in één keer op te nemen in contanten.

Ter verduidelijking leggen we één scenario uit: iemand die vanaf zijn 25ste 15% van zijn salaris spaart en met 65 jaar met pensioen wil, moet een gemiddeld rendement van 2,5% boven de inflatie (middelste kolom) behalen om een pensioeninkomen te ontvangen dat 66% van zijn werkende inkomen bedraagt. Als 10% van het inkomen zou worden gespaard, zou het rendement 4,2% hoger dan de inflatie moeten zijn.

Opgemerkt moet worden dat iemand die vanaf zijn 25ste slechts 5% van zijn salaris spaart, een rendement zou moeten behalen dat 7% hoger is dan de inflatie om voldoende pensioenkapitaal op te bouwen om een inkomen van 66% van het salaris geven, gebaseerd op de actuele lijfrentes.

Om dit in perspectief te plaatsen: uit het Investment Returns Yearbook van Credit Suisse blijkt dat wereldwijde aandelen over de afgelopen 118 jaar een reëel (voor inflatie gecorrigeerd) jaarlijks rendement van 5,2% hebben opgeleverd. Het is natuurlijk moeilijk toekomstige rendementen nauwkeurig te voorspellen en in het verleden behaalde resultaten zeggen niets over de toekomst. Maar gezien de huidige omstandigheden en groeivooruitzichten verwacht de Schroders Economics Group dat het rendement van de wereldwijde aandelenmarkten de komende 30 jaar waarschijnlijk relatief laag zal zijn met 3,8% boven inflatie per jaar. [De prognoses worden niet gegarandeerd en er kunnen geen rechten aan worden ontleend]

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 20 maart en 23 april 2018 een onafhankelijk online onderzoek uit onder meer dan 22.000 mensen uit 30 landen in alle delen van de wereld, waaronder Nederland, België, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Spanje, de VAE, het VK en de VS. "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.