Global Investor Study

Waarom 70% van de mensen na hun pensioen blijven beleggen


David Brett

David Brett

Investment Writer

Veel mensen associëren "pensioen" met een gevoel van vrijheid en onbezorgd leven. Maar vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud en de lage rentes moeten ze misschien op zoek naar een manier om meer inkomsten uit hun opgebouwde pensioenkapitaal te halen.

Uit een groot, nieuw onderzoek blijkt dat 70% van de nog werkenden van plan is te blijven beleggen na hun pensioen. Gemiddeld willen ze 13,3% van hun opgebouwde pensioenkapitaal belegd houden.

Onder de gepensioneerden is dit cijfer nog hoger. Zij gaven aan dat ze bijna een vijfde (19%) van hun pensioenspaargeld gebruiken om te beleggen.

Dit bleek uit de Global Investor Study (GIS) 2018 van Schroders, waarin ruim 22.000 mensen uit 30 landen in alle delen van de wereld werden ondervraagd.

Hoeveel van het opgebouwde pensioenkapitaal mensen gebruikten om te beleggen, verschilde per regio. In Azië staken gepensioneerden gemiddeld het hoogste aandeel in beleggingen: 19,5%. Gepensioneerden in Noord- en Zuid-Amerika belegden 18,6%, iets meer dan die in Europa waar het cijfer 18,2% was.

Per land bekeken beleggen gepensioneerde Zuid-Afrikanen het hoogste deel van het gespaarde geld. Dit is ook het land waar het verschil tussen het percentage dat gepensioneerden beleggen (26,6%) en wat niet-gepensioneerden denken te zullen beleggen (9,6%) het grootst is: 16,9%

Lesley-Ann Morgan, Head of Retirement bij Schroders, licht toe: "Het onderzoek wijst erop dat gepensioneerden veel meer dan voorheen moeten nadenken hoe ze hun pensioenkapitaal harder kunnen laten werken.

“Er zijn verschillende redenen waarom gepensioneerden een groter deel van hun pensioenkapitaal beleggen dan nog werkenden verwachten. In veel landen wordt de waarde van het inkomen dat bankrekeningen en gegarandeerde producten kunnen bieden, uitgehold door de lage rentes en oplopende inflatie. Bovendien leven mensen langer, waardoor ze het opgebouwde kapitaal over een langere periode moeten uitsmeren.”

"Ons onderzoek laat zien dat gepensioneerden zich aan deze werkelijkheid aanpassen door een groter deel van het opgebouwde kapitaal belegd te houden. Mensen die de pensioenleeftijd naderen, kunnen hieruit leren dat ze hun opgebouwde pensioenkapitaal straks misschien anders zullen moeten inzetten om voldoende inkomen te hebben."

You can find a full comparison between all the countries we surveyed in the table below

De gevolgen van hogere kosten van levensonderhoud en lage rentes

Omdat de kosten van levensonderhoud hoger zijn dan verwacht en de rentes en rendementen laag zijn, zullen veel mensen na hun pensioen hun uitgaven moeten aanpassen of hun wensen moeten bijstellen.

Volgens de GIS 2018 verwacht de gemiddelde belegger 33,7% van zijn opgebouwde pensioenkapitaal te besteden aan levensonderhoud. Maar degenen die al gepensioneerd zijn, vertelden dat ze hieraan in werkelijkheid 49% van hun pensioenkapitaal uitgeven.

Regionaal gezien besteden gepensioneerden in Noord- en Zuid-Amerika en Europa een groter dan gemiddeld deel van hun pensioenkapitaal aan levensonderhoud, respectievelijk 52,5% en 50%, maar die in Azië minder (38%).

You can find a full comparison between all the countries we surveyed in the table below.

Hoe het pensioen verandert

De kans bestaat dat mensen te weinig geld opzij zetten voor hun pensioen, wat betekent dat ze hun pensioenverwachtingen zullen moeten aanpassen, zo blijkt uit de GIS.  

Zo gaven de nog werkende respondenten aan dat ze verwachten na hun pensioen 25,6% van hun gespaarde pensioenkapitaal aan reizen en hobby's te besteden. De gepensioneerden zeiden echter dat ze daar maar 22,3% aan uitgeven.

De wereldwijde financiële crisis ligt al weer tien jaar achter ons, maar de gevolgen zijn nog altijd voelbaar. Hoewel de wereldeconomie zich inmiddels heeft hersteld van de recessie die erop volgde, zijn veel maatregelen die werden genomen om de instorting van de economie te voorkomen, nog steeds van kracht. Dit heeft grote gevolgen voor de kosten van levensonderhoud en het rendement van spaargeld en beleggingen.

Meer lezen:  Drie scenario's die laten zien hoe snel inflatie uw vermogen kan uithollen

In veel landen bijvoorbeeld stijgen de kosten van levensonderhoud (inflatie) sneller dan de rente op een spaarrekening. Dit is een groot probleem voor gepensioneerden die, in het verleden, gedeeltelijk afhankelijk waren van het inkomen dat hun spaargeld opleverde. Maar of ze nu hun pensioeninkomen willen aanvullen of wat geld willen nalaten, er is een optie die het overwegen waard is, namelijk: een hoger bedrag belegd te houden.

Beleggingsrendementen hebben invloed op het inkomen dat het opgebouwde pensioenkapitaal kan geven. Hoewel het verleden geen richtlijn biedt voor toekomstige rendementen, biedt het wel stof tot nadenken. Een vuistregel die ooit werd geïntroduceerd door financieel adviseur William Bengen in de VS is dat gepensioneerden jaarlijks "veilig" 4% van hun pensioenvermogen kunnen opnemen – beginnen met $4.000 uit een portefeuille van $100.000 en dat bedrag jaarlijks aanpassen aan de inflatie. Wie meer opneemt, loopt het risico binnen 30 jaar door zijn kapitaal heen te zijn.

Deze 4%-regel dateert echter uit het midden van de jaren 1990, toen het beleggingsklimaat heel anders was dan nu. Gezien de lagere rendementen en hogere levensverwachting is deze richtlijn waarschijnlijk aan herziening toe en is het misschien beter een lager percentage dan 4% te hanteren, afhankelijk van uw financiële omstandigheden.  

De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 20 maart en 23 april 2018 een onafhankelijk online onderzoek uit onder meer dan 22.000 mensen uit 30 landen in alle delen van de wereld, waaronder Nederland, België, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Spanje, de VAE, het VK en de VS. "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.