In focus

Aftellen naar COP26 – Waarom het in 2021 'erop of eronder' is in de strijd tegen klimaatverandering


Dit jaar is het 'erop of eronder' in de strijd tegen klimaatverandering, heeft Secretaris-Generaal Antonio Guterres van de VN gewaarschuwd.

In november wordt in Glasgow de volgende VN-conferentie over het klimaat gehouden, de COP26 – of voluit, de 26ste Conferentie van de Partijen. 

Deze zou eigenlijk vorig jaar plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege de Covid-19-crisis. Voorafgaand aan de top, die wordt georganiseerd door het VK en Italië samen, worden landen geacht nieuwe klimaatdoelen bekend maken.

Het verhaal

Meer dan 190 landen hebben het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waarin is afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden en het liefst tot 1,5 graad Celsius ten opzichte van het niveau in 1900.

In een commentaar op een tussentijds verslag dat het VN-secretariaat voor klimaatverandering op 26 februari uitbracht, noemde de secretaris-generaal het echter "code rood" voor de planeet.

Om de temperatuurstijging op anderhalve graad te houden, moet de CO2-uitstoot volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change in 2030 45% lager zijn dan in 2010.

Maar hoewel de meeste landen hun ambities hebben opgehoogd, blijkt uit het verslag dat hun gezamenlijke inspanningen lang niet voldoende zijn. Met de doelstellingen die nu op tafel liggen, halen we "tegen 2030 slechts één procent reductie ten opzichte van 2010", zegt het VN-klimaatsecretariaat.

Het voorlopige verslag geeft een overzicht van de impact van 48 nieuwe en bijgestelde nationale klimaatplannen, waarin onder meer de emissiereductiedoelstellingen voor 2030 zijn vastgesteld. 

Wat waren de reacties?

Aangezien het definitieve verslag pas later dit jaar zal verschijnen, is de recente samenvatting slechts een momentopname.

Toch laat het volgens Patricia Espinosa, voorzitter van het VN-klimaatsecretariaat, zien dat het huidige niveau van de klimaatambities "zeer ver verwijderd is van wat nodig is om de doelen van het klimaatverdrag van Parijs te halen". Ze voegde eraan toe dat alle landen "nu beslissingen moeten nemen om de klimaatmaatregelen te versnellen en uit te breiden".

COP26-voorzitter Alok Sharma riep op het rapport als "call tot action" te beschouwen en heeft alle landen gevraagd met ambitieuze doelen voor 2030 te komen.

"We moeten beseffen dat de tijd dringt," waarschuwde hij. 

Wie heeft nog meer iets gezegd over COP26 en de strijd tegen klimaatverandering?

Nu de hoop groeit dat vaccinatie een einde kan maken aan de lockdowns en misschien wel de pandemie zelf, komt klimaatverandering weer hoger op de agenda te staan.

Politici, klimaatactivisten, rijke ondernemers en mediasterren staan in de rij om te benadrukken hoe urgent de situatie is, zoals Nobelprijswinnares en voorvechtster van het recht op onderwijs Malala Yousafzai, bioloog Sir David Attenborough, Tesla-oprichter Elon Musk en beroemde acteurs zoals Emma Thompson, Arnold Schwarzenneger, Leonardo DiCaprio en Pharrell Williams.

De Amerikaanse president Joe Biden besloot kort na zijn aantreden in het Witte Huis de VS opnieuw aan te sluiten bij het Verdrag van Parijs, en heeft 40 wereldleiders uitgenodigd voor een top over klimaatverandering op 22 april.

Bill Gates schreef een spraakmakend boek over het onderwerp en zei onlangs: "Om een klimaatramp te voorkomen is een andere manier van ondernemen nodig, en moeten CEO's risico's durven nemen die ze vaak niet gewend zijn te nemen – en die beleggers niet gewend zijn te belonen."

Tomas-fire-santa-barbara.jpg

Ook Schroders heeft actie ondernomen. In januari schreven we de grootste bedrijven in het VK aan met het verzoek om gedetailleerde en financieel onderbouwde transitieplannen voor de klimaatverandering te publiceren. En onze CEO waarschuwt dat de "klimaatverandering leidt tot een 1929-moment."

In december 2020 lanceerden Schroders en 29 andere vermogensbeheerders, samen goed voor meer dan 9 biljoen USD vermogen, het 'Net Zero Asset Managers' initiatief. Deze toonaangevende groep verbindt zich om tegen 2050 of eerder een netto-nul uitstoot van broeikasgassen in hun portefeuilles te bereiken, in overeenstemming met de wereldwijde inspanningen om de opwarming te beperken tot 1,5°C.

Daarnaast is Schroders actief betrokken bij Climate Action 100+, een initiatief van de beleggingssector om 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen te bewegen om de noodzakelijke klimaatmaatregelen te nemen.

Zoals de beurscrash van 1929 bedrijven dwong hun informatieverschaffing grondig te verbeteren, moeten ze volgens de topman van Schroders nu worden gemaand om duidelijke plannen voor de aanpak van de klimaatverandering te publiceren. 

Peter Harrison – CEO van Schroders:

"Als eerste hebben we de bedrijven in de FTSE 350-index aangeschreven. We hebben aan hen ondersteuning bij de uitvoering van hun plannen aangeboden, maar ook duidelijk gemaakt dat we de voortgang nauwlettend zullen bewaken. In de toekomst gaan we ook bedrijven in andere landen op deze manier aanspreken. Wij willen dat alle middelgrote en grote bedrijven, ongeacht waar ze genoteerd zijn, hun plannen openbaar maken."

Mark Lacey – Schroders’ Head of Global Resource Equities:

"Microsoft-oprichter Bill Gates levert met zijn veelbesproken analyse een welkome bijdrage aan het klimaatdebat. Hij noemt het de uitdaging van de eeuw: hoe maken we een einde aan de jaarlijkse uitstoot van 51 miljard ton broeikasgassen? Om een klimaatramp te voorkomen, moet dit zo snel mogelijk gebeuren, op een economisch verantwoorde en evenwichtige manier. Het wereldwijde energiesysteem is, als je elektriciteit, transport en verwarming/koeling bij elkaar optelt, verantwoordelijk voor de helft van de 51 miljard ton broeikasgassen die jaarlijks in de atmosfeer terecht komen. De veranderingen die nodig zijn om dit systeem duurzamer te maken, worden 'de energietransitie' genoemd.

"Als beleggers in deze trend is het onze taak om het geld van onze klanten op verantwoorde wijze te beleggen in de bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij deze structurele verschuiving van het wereldwijde energiesysteem in de komende 30 jaar."

Lesley-Ann Morgan – Head of Multi-Asset Strategy:

"Als wetgevers en beleidsmakers actie ondernemen om een klimaatramp te voorkomen, zal dit concrete gevolgen voor bedrijven en beleggingen hebben. Het betekent een ongekende verandering in de manier waarop we energie opwekken en gebruiken.

De politieke wil om in te grijpen groeit, en daarom moeten bedrijven en beleggers aan de slag om te zorgen dat zij en hun investeringen klaar zijn voor de toekomst. Om de ambitieuze netto-nul doelstellingen ooit haalbaar te maken, moeten bedrijven zelf kwantificeerbare plannen opstellen om hun CO2-uitstoot te verminderen.

Dit maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om actief te beleggen. En ook hoe belangrijk het is om actief te begrijpen wat bedrijven doen om zich te verbeteren, en hen ter verantwoording te roepen als ze dat niet doen.

Door te zoeken naar de bedrijven die bijdragen aan een schonere toekomst, kunnen beleggers profiteren van de transitie naar een koolstofvrije wereld. Het is een van de meest disruptieve uitdagingen en kansen waar bedrijven de komende jaren en decennia voor staan."

Andy Howard – Global Head of Sustainable Investment:

"Het is overduidelijk dat veel bedrijven plannen hebben of ontwikkelen om hun CO2-voetafdruk te verminderen, niet alleen in de zware industrie maar in alle sectoren. Ooit was klimaatverandering een onderwerp dat in de directiekamers werd besproken als iets dat ver weg in de toekomst dreigde, maar nu staat het stevig bovenaan de agenda."

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.