Snapshot

Hoe gaat de energietransitie onze woning veranderen?

Onze woningen en de energie die ze gebruiken spelen een belangrijke rol in de verlaging van de CO2-uitstoot. Van hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie tot nieuwe technieken zoals warmtepompen en slimme meters: alles moet uit de kast om de huizen van de komende decennia klimaatneutraal te maken. Dit is nodig om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden en om sociale redenen, nu de olie- en gasprijzen zo instabiel blijken.

De Russische invasie van Oekraïne heeft tot een nieuw initiatief van de Europese Commissie (EC) geleid: REPowerEU. Hierin worden huishoudens opgeroepen meer te investeren in zonnepanelen, warmtepompen en energiebesparing om Europa minder afhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen.

Gebouwen zijn volgens de EC de grootste energiegebruikers in Europa, met 40% van het totaal. Ook veroorzaken ze 36% van de broeikasgasuitstoot, omdat ze meestal nog fossiel worden gestookt.

Verwarming, koeling en warm water zijn samen goed voor 80% van het huishoudelijk energieverbruik. Daarom werd in de Europese Green deal afgesproken dat alle bestaande gebouwen in Europa die nu niet energie-efficiënt zijn, in 2050 klimaatneutraal moeten zijn.

Afgelopen december verklaarde de EC dat de verduurzaming sneller moet verlopen en dat in 2030 alle nieuwe gebouwen netto-nul moeten zijn, gekoppeld aan verschillende stimuleringsmaatregelen en nieuwe energieprestatienormen. Ook krijgen landen financiële prikkels om het gebruik van gasketels in gebouwen te ontmoedigen, en de bevoegdheid fossiele brandstoffen geheel te verbieden.
Oudere woningen energie-efficiënt maken is niet eenvoudig, maar het is essentieel om de doelstellingen te bereiken. In het VK bijvoorbeeld heeft nog geen 2% van de woningen koolstofarme verwarming, maar in 2050 wil de regering meer dan 19 miljoen warmtepompen hebben geïnstalleerd.

Alexander Monk, portefeuillebeheerder, Global resource equities

"Verlaging van de CO2-uitstoot van woningen is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Overal ter wereld nemen overheden al ingrijpende maatregelen om woningen netto-nul te maken. Veel nieuwe woningen in Europa en het VK zullen in 2030 verwarmd moeten worden met een elektrische warmtepomp in plaats van een gasketel.

De aanpassing van bestaande woningen, waarvan het grootste deel nog met gas wordt gestookt, is echter een stuk lastiger. Een mogelijke oplossing is groene waterstof: waterstof die wordt geproduceerd met zonne-energie, vervolgens wordt opgeslagen en weer terug wordt omgezet in stroom. Deze techniek verkeert echter nog in de experimentele fase. In 2030 kan een woning geheel onafhankelijk zijn van traditionele energie, wat niet alleen het milieu, maar ook de energierekening van huishoudens ten goede komt.

De onderstaande infographic laat zien welke rol netto-nul huizen in de energietransitie spelen en welke kansen hier liggen voor beleggers.

604897_Q2_infographic_2022_non_discl_portrt_NLNL-01-01V2.jpg

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.