Infographic: Hoe kunnen we de voedsel- en watercrisis aanpakken?

Hoewel de energie-onzekerheid veel landen momenteel voor grote problemen stelt, is de voedsel- en watercrisis een nog veel groter probleem. Maar wat is er precies aan de hand?
Sinds de coronapandemie zijn we meer gaan nadenken over de hulpbronnen van de aarde en hoe we die kunnen beschermen nu de temperatuur stijgt, de wereldbevolking groeit en de duurzaamheid van het voedsel- en watersysteem in gevaar komt.

De oorlog in Oekraïne heeft de voedselvoorziening nog zwaarder onder druk gezet en benadrukt hoe kwetsbaar veel essentiële systemen eigenlijk zijn.
Daar komt bij dat veel landen in Europa in de lente en zomer van 2022 met extreme droogte te kampen hadden, iets wat tot voor kort zelden voorkwam in dit deel van de wereld. Regentekorten, vervuiling en overconsumptie hebben tot een ‘perfecte storm’ geleid: zo'n 30% van de Europeanen ondervindt momenteel jaarlijks de gevolgen van waterschaarste.

Al in 2009 waarschuwde de vicepresident van de Wereldbank dat “de oorlogen van de eenentwintigste eeuw over water zullen gaan, tenzij we het waterbeheer anders aanpakken.”
Geschat wordt dat er zo'n 30 biljoen USD aan investeringen nodig zal zijn om het voedsel- en watersysteem toekomstbestendig te maken.

Mark Lacey, Hoofd Global Resource Equities: "Als we niets veranderen, ontstaat er een zichzelf versterkend negatief effect. Bij een temperatuurstijging van twee graden zou bijvoorbeeld de maisoogst meer dan 20% dalen. En als we niets veranderen zal er bovendien meer landbouwgrond nodig zijn om de groeiende bevolking te kunnen voeden. Dat leidt tot meer ontbossing. Dat leidt tot dalende populaties van allerlei soorten. Plus, niet te vergeten, een versnelling van de klimaatverandering en opwarming.

“Grote delen van Afrika zullen in woestijn veranderen. Dat zal leiden tot voedseltekorten en massale migratiestromen. Wat dat voor gevolgen heeft, hoef ik niet uit te leggen. En uiteindelijk kan dit alles tot gevolg hebben dat voedsel onbetaalbaar wordt. Een angstaanjagend scenario, dat we generaties lang niet gezien hebben.”
Ondanks dit sombere vooruitzicht is verandering mogelijk en kunnen bedrijven, maar ook consumenten, met praktische oplossingen helpen de crisis te lijf te gaan.

Felix Odey, Portefeuillebeheerder Global Resource Equities: “Er komen steeds meer technologieën en data-applicaties beschikbaar die de landbouwopbrengsten aanzienlijk kunnen verhogen. Sommige, zoals gene-editing en genetische modificatie, zijn op sommige markten controversieel. Maar als het regio's zoals Zuid-Amerika helpt zich los te maken van de meer ontwikkelde landbouwmarkten, en dat met minder pesticiden en kunstmest, zal het een grote positieve impact hebben.
De consument speelt hierin een centrale rol. We hoeven ons eetpatroon maar een klein beetje aan te passen om de uitstoot van broeikasgassen in de hele voedsel- en watersector sterk te verminderen.”
In deze infographic kijken we naar de belangrijkste problemen en oplossingen voor de voedsel- en watercrisis en hoe we die gezamenlijk kunnen aanpakken.

606191_october-contentactivation-infographic1-nlnl-nlbe.png

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.