In focus

Kunnen beleggers opkomende markten een betere gezondheid en welzijn bieden, en dat doorvertalen naar hun beleggingsportefeuilles?


Impactbeleggen omvat twee doelstellingen: het genereren van positieve bijdragen aan de maatschappij en de planeet, evenals een aantrekkelijk financieel rendement. Wij zijn van mening dat dit wordt bereikt door te beleggen in aandelen van bedrijven die, naast financiële belofte, ook blijk geven van intentie om een positieve impact te hebben op de mens en de omgeving waarin zij actief zijn.

Er is een natuurlijk verlangen naar voortdurende verbetering van producten en diensten in de gezondheidszorg wereldwijd. Helaas missen veel delen van de opkomende wereld nog steeds fundamentele, maar essentiële gezondheidsproducten en -diensten die in de ontwikkelde landen vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Dit betekent dat voor opkomende markten gezondheid en welzijn een thema is dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het leven van mensen. 

Waarom gezondheid en welzijn nodig zijn in opkomende markten

De resultaten van de gezondheidszorg in de opkomende markten liggen ver onder die in de ontwikkelde markten. Dit is vooral te wijten aan de toegang tot essentiële geneesmiddelen en therapeutische middelen, schoon water en sanitaire voorzieningen, en in veel gevallen ook onderwijs.

Uit een rapport van UNICEF blijkt dat het sterftecijfer van kinderen jonger dan vijf jaar in de minst ontwikkelde landen ter wereld 63 per 1.000 geboorten bedroeg in 2019. Dit cijfer is vergelijkbaar met een cijfer van 5 in Europa en 6 in Noord-Amerika.

Volgens de Verenigde Naties zijn naar schatting meer dan 6 miljoen kinderen jonger dan 15 jaar in 2018 overleden, waarvan de meeste aan ziekten die vermijdbaar zijn. WaterAid schat dat in India elk jaar 60.000 kinderen jonger dan vijf jaar overlijden als gevolg van diarree die veroorzaakt wordt door onveilig water en ontoereikende sanitaire voorzieningen; of minstens 166 kinderen per dag.

Uit gegevens van UNAIDS blijkt dat er in 2020 naar schatting 37,7 miljoen mensen met hiv leven, waarvan ongeveer 20,6 miljoen in oostelijk en zuidelijk Afrika en nog eens 5,8 miljoen in Azië en de Stille Oceaan[1]. Samen vertegenwoordigen deze twee regio’s 70% van het wereldwijde totaal.

De International Diabetes Federation schat dat van de ongeveer 537 miljoen volwassenen over de hele wereld met diabetes, 75% van hen leven in laag-middeninkomenslanden (LMIL’s). Onderzoekers aan de universiteit van Birmingham zijn na een onderzoek in 55 LMIL’s tot de vaststelling gekomen dat niet meer dan 6% van die mensen met diabetes toegang hebben tot geschikte geneesmiddelen of advies.

Intussen vinden de meeste hart- en vaatziekten, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beschouwt als de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd, plaats in LMIL’s. Ontoereikende primaire gezondheidszorg, waaronder problemen met de toegang tot diensten, is een belangrijke oorzaak en voorkomt detectie en behandeling van deze problemen.

Het is duidelijk dat de ruimte voor impact op gezondheid en welzijn in de opkomende markten enorm is. 

Hoe draagt gezondheid en welzijn bij aan de SDG’s van de VN?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN zijn 17 doelstellingen die gericht zijn op het bevorderen van vrede, welvaart en het uitbannen van armoede, terwijl ze de planeet beschermen. 

             - Voor meer informatie over de SDG’s van de VN, lees onze quick guide

Het thema gezondheid en welzijn draagt direct bij aan SDG 3: Goede gezondheid en welzijn. Ze streeft ernaar een gezond leven en het welzijn voor iedereen op alle leeftijden te waarborgen.

SDG 3 streeft naar universele gezondheidsdekking, met inbegrip van toegang tot effectieve en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins. Tegen 2030 is ze ook gericht op universele toegang tot diensten voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg en een einde aan epidemieën zoals hiv, malaria en tuberculose.

Daarnaast omvat SDG 3 doelstellingen om de wereldwijde sterfteratio van moeders (d.w.z. overlijden van vrouwen als gevolg van complicaties door zwangerschap of bevalling) te verlagen tot minder dan 70 per 100.000 geboorten, en om een einde te maken aan vermijdbare sterfgevallen van pasgeborenen en kinderen jonger dan 5. 

Hoe bedrijven uit de opkomende markten een belangrijke rol spelen op het gebied van gezondheid en welzijn

Bedrijven uit opkomende markten spelen een belangrijke rol bij het bereiken van deze doelstellingen. Sommige bedrijven in de opkomende markten produceren bijvoorbeeld producten die rechtstreeks bijdragen aan een betere hygiëne en gezondheid.

Neem bijvoorbeeld de Indiase snel bewegende producent van consumptiegoederen, Hindustan Unilever. Dit bedrijf heeft een aantal initiatieven ondernomen waaronder meer steun verleend voor het bevorderen van handwassen met zeep; een product dat het produceert. Studies tonen aan dat basishandwassen met zeep het risico op diarreeziekten met ongeveer 30% kan verminderen. Het ondersteunen van educatieve initiatieven op dit gebied kan de gevolgen verminderen van wat vermijdbare ziekten en overlijdens zijn. Het heeft ook soortgelijke programma’s op het gebied van voeding bevorderd. Zo is het bedrijf een partnerschap aangegaan met de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) om een voedingsprogramma op de werkplek aan te bieden. Dit heeft tot doel de voeding en de hygiënepraktijken van werknemers, kleine landbouwbedrijven en hun familieleden te verbeteren.   

In Brazilië is de exploitant van de farmaceutische winkels Raia Drogasil een ander bedrijf met een positieve maatschappelijke impact en heeft het een duidelijk doel om gezondheid en ziektepreventie te bevorderen. Het bedrijf is niet alleen actief als aanbieder van apotheekdiensten - het heeft meer dan 2.500 winkels - het bedrijf bouwt ook een digitaal gezondheidsplatform. De ambitie van het bedrijf is om de groep te zijn die het meest bijdraagt aan een gezondere samenleving in Brazilië tegen 2030. Naast producten transformeert het bedrijf het apotheekconcept door het aanbieden van gezondheids- en wellnessdiensten in zijn winkels en online, door te investeren in technologie en mensen. Door middel van zijn "Health Hub" wil Raia Drogasil diensten verlenen die verder gaan dan comfort en pijnverlichting. De hub omvat een reeks gezondheids- en wellnessdiensten, deskundig advies en contactkanalen om bij te dragen aan de ontwikkeling van gezondere gewoonten van meer dan 40 miljoen mensen. 

Casestudie: Cipla

Verwijzingen naar bedrijven dienen enkel ter illustratie en zijn geen aanbeveling om te kopen en/of te verkopen, en geven ook geen oordeel weer over de waarde van de aandelen van dat bedrijf.

Wat doet het bedrijf?

Cipla is een Indisch farmaceutisch bedrijf dat actief is in meer dan 80 landen en meer dan 1.500 producten aanbiedt over verschillende therapeutische categorieën. Het bedrijf is al meer dan acht decennia lang actief in de sector en zijn duidelijke missie is "Caring for Life".

De belangrijkste markten van Cipla zijn India en Zuid-Afrika, maar het bedrijf heeft een aanzienlijke wereldwijde voetafdruk, met activiteiten in zowel opkomende als ontwikkelde landen. 

605236_june-contentactivation-chart-NLNL.png

Hoe hebben de producten van Cipla een positieve impact?

Cipla draagt bij aan het verlagen van de kosten van haar producten en verhoogt daardoor de toegankelijkheid tot essentiële geneesmiddelen en therapeutische middelen. Het levert ook een bijdrage via haar productieprocessen en filantropische activiteiten via de Cipla Foundation.

De Cipla Foundation heeft sinds 1997 een palliatieve zorgcentrum in India en is sindsdien gratis kankerzorg aan patiënten blijven aanbieden. Binnen het kader van de Covid-19-pandemie verspreidde de Foundation ook persoonlijke beschermingsmiddelen, en in samenwerking met Citibank, de National Health Mission, en State Municipal Corporations in Maharashtra, biedt ze ook gratis Covid-19-tests aan voor patiënten in financiële moeilijkheden.

Het bedrijf streeft ernaar het aantal bediende patiënten te verdubbelen en te voldoen aan onvervulde behoeften, namelijk het verstrekken van geneesmiddelen aan degenen die het zich momenteel niet kunnen veroorloven of geen toegang hebben tot deze producten. Het programma biedt ook opleiding aan zorgprofessionals die aansluiten bij het curriculum van de WGO.

In 2001 werd het de eerste onderneming die een drievoudige anti-retrovirale combinatie van geneesmiddelen lanceerde, voor de behandeling van hiv, tegen een toegankelijke prijs van minder dan $ 1 per dag, waardoor ze veel betaalbaarder werd dan standaard industrieprijzen.

Cipla werd in 2020 door de Antimicrobial Resistance (AMR)-benchmark gecatalogeerd als de toonaangevende generische onderneming in termen van registratie in landen met de grootste behoefte, onder toezicht van AMR en ontkoppeling van verkoopprikkels op volumes.

Vandaag biedt het bedrijf meer dan 1.500 producten aan, die ongeveer 45% van de ziekten behandelen die op de Essential Medicine List van de WGO staan.

Daarnaast heeft het bedrijf ook twee Early Childhood Development Centres ondersteund in de buurt van productiefaciliteiten in India en Zuid-Afrika. Deze beantwoorden aan voedings-, onderwijs- en veiligheidsbehoeften voor kinderen van twee tot zes jaar. Tijdens de pandemie lanceerde Cipla ook een digitaal en online leerinitiatief, dat 30 scholen in de buurt van zijn faciliteiten hielp.

Deze maatregelen houden het meest rechtstreeks verband met UN SDG 3 in onze beoordeling, maar er zijn nog andere SDG’s waaraan Cipla ook bijdraagt. 

Hoe gaat Cipla om met duurzaamheid?

Cipla is zich bewust van de uitdagingen die de farmaceutische industrie meer in het algemeen creëert. De productie van geneesmiddelen leidt tot redelijk hoge emissieniveaus. Het bedrijf onderneemt echter actie en meet reeds zijn milieu-impact en streeft ernaar deze te verminderen.

Cipla streeft ernaar om tegen 2025 een koolstofneutraal, waterneutraal en nulafval stortplaatsbedrijf te zijn. Het streeft er ook naar om naast andere doelstellingen AMR stewardship te behalen.

Tegen 2030 streeft Cipla ernaar een koolstofpositief, waterpositief en een AMR Compliant bedrijf te zijn. 

Draagt Cipla bij aan andere SDG’s?

Met zijn Caring for Life ethos is Cipla ambitieus in zijn vooruitzichten en brengt het zijn langetermijndoelstellingen in kaart voor een aantal SDG’s van de VN. We hebben hieronder een aantal van de meer betekenisvolle bijdragen uitgekozen.

Door de toegang tot geneesmiddelen en therapeutische middelen te verbeteren, draagt Cipla bij aan SDG 1 Geen armoede in al zijn vormen overal. Via zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling, met name groene chemie, die de milieu-impact van de industrie helpt verminderen, tracht het een bijdrage te leveren aan SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur. Het bedrijf neemt ook maatregelen om meeverwerkt afval af te leiden van verbranding of stortplaatsen, wat bijdraagt aan SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie.

[1] Azië-Stille Oceaan omvat Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore. Deze landen nemen echter slechts een klein deel van de mensen met hiv in de regio voor hun rekening. 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.