Perspective

Dit bedrijf werd gebouwd op energieverbruik. Nu ligt de focus hoofdzakelijk op energiebesparing.


Honderd jaar geleden staken 's werelds grootste lampenfabrikanten de koppen bij elkaar en concludeerden dat hun gloeilampen te lang meegingen. Hoe langer hun peertjes bleven branden, hoe minder zij verkochten. Daarom besloten ze lampen te maken die sneller stuk gingen.

Goed bezig zijn betekende voor een bedrijf in de jaren 1920: meer verkopen. Energieverbruik of gevaarlijk afval was voor aandeelhouders en consumenten geen issue.

Een van de hoofdrolspelers van toen, Philips, bestaat nog steeds, nu onder de naam Signify. Het is nu echter een heel ander bedrijf, dat werkt in een wereld met heel andere prioriteiten.

Saida Eggerstedt, Head of Sustainable Credit bij Schroders: "Ik wil het geld van onze klanten beleggen in een sterk en gezond bedrijf, dat zijn financiële beloften kan waarmaken. Maar dat is niet genoeg. Ik wil ook zien dat de bedrijfsactiviteiten bijdragen aan de oplossing van een aantal problemen waar de wereld mee kampt. Het duurzaamheidsgehalte – de positieve langetermijnimpact op de samenleving – is een cruciale overweging bij beleggingsbeslissingen."

En enkele van de urgentste problemen hebben te maken met energie en afval. Als 's werelds grootste lichtproducent is Signify leider in LED-technologieën, een industrie waar nog enorme besparingen op het gebied van energieverbruik kunnen worden gerealiseerd.

De Amerikaanse overheid heeft berekend dat grootschalig gebruik van LED-verlichting in 2027 het equivalent van de jaarlijkse productie van 44 elektriciteitscentrales kan schelen. LED-lampen gebruiken namelijk 75% minder energie en gaan 25 keer langer mee dan gloeilampen.

In Europa wordt geschat dat de overstap naar LED-verlichting voor zakelijk gebruik de CO2-uitstoot jaarlijks met 100 miljoen ton CO2 zou verminderen – daarvoor zou je meer dan 50.000 vierkante kilometer bos moeten aanplanten.

Signify ontwikkelt ook nieuwe toepassingen, zoals sterilisatie met UV-licht of smart farming, waarbij slimme verlichting zich aanpast aan de behoeften van bepaalde gewassoorten. Een andere technologie die in opkomst is, is de overdracht van breedbanddata via lichtgolven.

Saida: "Het gaat niet alleen om de producten of innovatieve technologieën. Er zijn genoeg winstgevende bedrijven met producten die gunstige effecten op bijvoorbeeld het milieu hebben, en die ik toch niet met het geld van mijn klanten zou steunen. Ik wil bewijs van het commitment van het bedrijf zien in de manier waarop het wordt geleid. Wat is de cultuur? Wat is de ambitie? Managers kunnen de mond vol hebben over duurzaamheidstargets, maar waar is het bewijs in de vorm van resultaten?"

Signify werd in 2020 een CO2-neutraal bedrijf. Al zijn energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het verkrijgt 80% van zijn inkomsten uit duurzame producten, en 90% van zijn productieafval wordt gerecycled. Steeds meer van zijn verlichtingsproducten worden 3D-geprint uit gerecyclede grondstoffen.

"Wij volgen het bedrijf, gaan met hen in gesprek en roepen het ter verantwoording – niet alleen over de financiële resultaten, maar ook over al deze andere aspecten van zijn prestaties, zoals CO2-neutraliteit," legt Saida uit. "Dat zijn we verplicht aan onze klanten, die erop vertrouwen dat wij hun geld goed besteden."

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.