Perspective

Van kolen naar waterstof: een oud transportmiddel dat weer helemaal "in" is.


Begin twintigste eeuw was de trein een vervuilend vervoermiddel, dat kolen verbrandde en met andere transportvormen concurreerde op snelheid, prijs en luxe. Het milieu was geen factor.

De Franse treinenbouwer Alstom begon in de jaren 1920 met stoomlocomotieven en stapte later over op diesel. Toen het spoor meer concurrentie kreeg van de auto en goedkope vliegreizen, breidde het zijn activiteiten uit naar energie en scheepsbouw.

Inmiddels maakt de trein een revival door. Reizigers waarderen het comfort en de snelheid. Dat schept goede vooruitzichten voor de rentabiliteit van de sector. Maar dat is slechts de helft van het verhaal.

Nicholette MacDonald-Brown, Head of European Blend Equities, legt uit: "Alstom is in 2015 met een schone lei begonnen. Het verkocht zijn noodlijdende energieactiviteiten en legt zich nu helemaal toe op het spoor. Het zal daarom kunnen profiteren van plannen om het spoor als duurzame en veilige wijze van vervoer te promoten. Dit gunstige vooruitzicht steunt op twee pijlers.  Ten eerste wordt de treintechnologie zelf steeds schoner en efficiënter. Maar de andere helft van het verhaal is dat reizigers en vracht steeds vaker hun weg vinden naar het spoor in plaats van de meer vervuilende en duurdere transportvormen."

De komende decennia zal de wereldwijde vraag naar het vervoer van mensen en goederen naar verwachting explosief groeien. De trein zal daarvan profiteren. En om aan de vraag tegemoet te komen, worden in razend tempo nieuwe spoorwegen aangelegd. In China zijn in tien jaar tijd meer hogesnelheidsspoorlijnen aangelegd dan er in heel West-Europa bestaan. Ook in Afrika en de VS worden nieuwe spoorlijnen gebouwd.
Nicolette: "Het spoor heeft van alle belangrijke transportvormen de kleinste CO2-voetafdruk: slechts één achtste van die van vliegen of autorijden. Als overheden en bedrijven hun emissiereductiedoelen waarmaken, ziet het er goed uit voor de spoorsector.

En ze vervolgt: "Zelfs luchtvaartmaatschappijen sporen hun klanten nu aan voor sommige reizen de trein te nemen. Zo kondigde KLM in 2019 aan dat het zijn passagiers wil stimuleren 'verantwoorde beslissingen over vliegen' te nemen."

Ook de technologische vooruitgang helpt. Alstom heeft waterstoftreinen ontwikkeld, die alleen water uitstoten. Ze rijden al in Duitsland en andere landen.

"De Coradia iLint van Alstom, de eerste waterstoftrein ter wereld, kan op één tank 950 kilometer rijden," aldus Nicholette. "Onder invloed van de klimaatcrisis neemt de vraag naar decarbonisatie van het vervoer snel toe. Alstom is goed gepositioneerd om financieel van deze groeiende trends te kunnen profiteren. En het milieu profiteert mee."

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.