Schroders is beleggingspartner van ING België

2021 is een bewogen jaar geweest, maar desondanks kijkt Schroders terug op een zeer geslaagd jaar, mede door het aantreden als beleggingspartner van ING België. Sinds tweede helft van dit jaar is Schroders als nieuw toetredende  beleggingspartner intensief gaat samenwerken met ING België, waarbij de brede en wereldwijde expertise van Schroders op het vlak van duurzaam beleggen en vermogensbeheer gecombineerd wordt met de grote klantenbasis en distributie-expertise van ING België.

De samenwerking van Schroders en ING België, twee sterke merken in de markt voor financiële beleggingen en vermogensbeheer, kadert in de unieke beleggingsaanpak van ING België. De bank stelt aan haar retail klanten een aanbod voor van zowel eigen fondsen als een selectie fondsen van 5 financieel solide en wereldwijde erkende vermogensbeheerders.

ING België werd vooral gecharmeerd door het aanbod thematische en duurzame fondsen van Schroders, wat aansluit bij de vraag van de klanten naar meer oplossingen voor beleggingen in deze categorieën.

Voor Schroders sluit de samenwerking aan bij haar ambitie verder te groeien in België en haar marktaandeel in duurzame beleggingen te versterken en uit te breiden.

Sandra Lequime, Head of Belgium & Luxemburg bij Schroders : “We zijn fier op deze samenwerking en kijken uit naar het voortzetten van onze hechte samenwerking met ING België, ook in 2022. De klanten van ING België hebben nu de keuze uit een mooie selectie van aandelen-, obligatie-, thematische en regionale beleggingsfondsen van Schroders.  Deze fondsen hechten bovendien veel belang aan een duurzame beleggingsstrategie, wat geheel in lijn ligt met het gevoerde beleid van zowel ING België als Schroders.

Mehtap Ersahin, Intermediary Sales Director bij Schroders : “Voor Schroders is duurzaamheid heel belangrijk en het maakt deel uit van ons DNA. We willen een positieve impact maken met alles wat we doen, van ons gedrag als onderneming tot de beleggingen die we namens onze klanten doen.”

 

 

Belangrijke informatie

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit persbericht mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit persbericht geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen.  

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.