Perspective

Video: Katherine Davidson over het grootste bedrijf waarvan je nog nooit gehoord hebt en dat ons helpt minder plastic te gebruiken

Heb je vanochtend een beker koffie gehaald of boodschappen gedaan? Een handgel of crème gebruikt? Als het antwoord ja is, is de kans groot dat je in contact bent gekomen met producten van Bunzl.

Het "grootste bedrijf waar je nog nooit van gehoord hebt" staat centraal in de nieuwste video in onze serie waarin we bijzondere bedrijven in de spotlight zetten en hun verhaal vertellen. Bedrijven die laten zien hoe belangrijk het is om verder te kijken dan alleen kortetermijnwinst.

De in Londen genoteerde multinational produceert onder meer wegwerpartikelen zoals drinkbekers, voedselverpakkingen en draagtassen, en staat daardoor dicht bij een van 's werelds grootste problemen: de berg plastic die onze aarde, de oceanen en de voedselketens overwoekert. Het zit midden in de leveringsketen, tussen de fabrikant en de bedrijven die zijn producten gebruiken, en kan in die positie naar beide kanten druk uitoefenen om te verduurzamen.

Bekijk de video om te zien hoe Bunzl als deel van het probleem ook een spilfunctie in de oplossing vervult.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.