Perspective

Vooruitzichten 2022: Er komen andere tijden


- De aandelenrendementen zullen afzwakken maar positief blijven, gesteund door solide bedrijfswinsten.
- Inflatie blijft een zorg en zal de centrale banken onder druk zetten de rente eerder te verhogen.
- De nieuwe Covid-19 variant, omikron, leidt al tot gedeeltelijke lockdowns, wat de groei begin 2022 kan afremmen.

Fondsbeheerders zijn vaak wat zorgelijk gestemd want ook als hun beleggingen het goed doen, zijn ze altijd bezig met de vraag hoe ze in de toekomst rendement gaan genereren. Dat geldt zeker na zo'n sterk jaar als 2021. Vorig jaar gaf het vooruitzicht op vaccinatie vertrouwen in een "reopening trade" die hoge rendementen met beperkte risico's beloofde.

Nu gaan we volgens onze modellen een meer volwassen fase van de economische cyclus in, waarin het groeitempo piekt en centrale banken hun steun afbouwen. Daarom verwachten we dat de aandelenrendementen afzwakken maar nog steeds positief blijven, gesteund door solide bedrijfswinsten.

Wat zijn de belangrijkste risico's voor dit scenario?

Een thema dat velen bezighoudt, is de inflatie. Wij voorzien op middellange termijn inderdaad een meer inflatoire omgeving vergeleken met de afgelopen tien jaar, als gevolg van stijgende lonen, de deglobalisering en de energietransitie. Op kortere termijn zal het inflatietempo dalen wanneer de knelpunten in de leveringsketens verdwijnen, maar toch zullen de centrale banken hun tarieven verhogen.

Voor aandelen is het belangrijk de bedrijven met prijszettingsvermogen te vinden, aangezien die beter bestand zullen zijn tegen de druk op de winstmarges als gevolg van hogere input-kosten en lonen. Wij denken echter niet dat inflatie al een structureel risico voor de markten vormt, omdat de bereidheid van de centrale banken om de rentes zo nodig te verhogen de inflatieverwachtingen binnen de perken zou moeten houden.

De omikron-variant van Covid-19 blijft een zorg

Covid-19 blijft voor volatiliteit zorgen en de nieuwste variant, omikron, geeft opnieuw voedsel aan de onzekerheid. Als we echter een stapje terug doen in de tijd, zien we dat we er heel wat beter voorstaan dan in het eerste kwartaal van 2020. De immuniteit is nu een stuk hoger, zelfs voor de mutaties; overheden hebben meer ervaring en reageren sneller; en de processen om nieuwe vaccins te ontwikkelen verlopen steeds efficiënter en gestroomlijnder. Ook hebben marktpartijen een kader ontwikkeld om met het virus om te gaan.

Kortom, de extreme onzekerheid van begin 2020 ligt ver achter ons. Dat neemt niet weg dat er aanwijzingen zijn dat omikron zich gedeeltelijk onttrekt aan de bescherming die de vaccins bieden, wat al leidt tot gedeeltelijke lockdowns. Dat zal de groei begin 2022 afremmen. In een ideale wereld zouden we een sterk en gesynchroniseerd wereldwijd herstel van de economie zien, zodat we konden roteren naar meer cyclische, goedkopere beleggingen. De opmars van omikron maakt dit minder waarschijnlijk. De enige regio die zou kunnen verrassen is China waar het beleid, anders dan in andere grote economieën, juist stimulerend wordt.

Er blijven kansen, maar we moeten niet te veel bijsturen

Onze grootste zorg is dat we vast zitten aan oude, sleetse trends die hun tijd gehad lijken te hebben: het Amerikaanse exceptionalisme (het idee, zowel in eigen land als internationaal, dat de VS superieur zijn aan andere landen) en de niet-aflatende jacht op rendement. Omdat de obligatierendementen in onze ogen hoogstens beperkt zullen stijgen, vinden wij het te vroeg om mean reversion kansen te benutten, hoe aantrekkelijk die ook lijken, en moeten we de verleiding tot overreactie weerstaan.

Nu de begrotingssteun wordt afgebouwd, zal de private sector het groeistokje moeten overnemen

De afgelopen jaren vergeleken we de wereldeconomie met een gammele fiets: bij een te laag groeitempo konden we door elke windvlaag van de weg geblazen worden. Vanwege de pandemie voorzagen overheden de fiets van zijwieltjes, waardoor we beter bestand waren tegen de cyclische volatiliteit. Die zijwieltjes gaan er in 2022 weer af, en dan is het aan de private sector om het groeistokje over te nemen.

Mijn technische collega's zouden de mogelijke verdeling van de uitkomsten waarschijnlijk beschrijven als "platykurtisch", een minder sterke stijging met verhoogde risico's. Ofwel in gewone mensentaal: spreid uw beleggingen - dit is niet het moment om grote risico's te nemen.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.