Perspective

Zes redenen waarom de automatisering op het punt staat te versnellen


Lange tijd was automatisering vooral een thema in de maaksector, waar bedrijven manieren zochten om de productiviteit te verhogen en producten van hoge kwaliteit te produceren. Wij denken echter dat de automatiseringsgraad sterk zal stijgen omdat innovatie een nieuwe ‘smart manufacturing’-revolutie teweegbrengt.

Voor de korte termijn heeft de Covid-19-pandemie de schijnwerper op de noodzaak van automatisering gericht, maar wij zien ook structurele redenen waarom de automatisering de komende tijd een hoge vlucht zal nemen.

  1. Covid-19, social distancing en beschikbaarheid van personeel

Als bedrijven nog overtuigd moesten worden van de voordelen van automatisering, heeft de coronacrisis ze waarschijnlijk definitief over de streep getrokken. Toen de pandemie om zich heen greep en de economie op slot ging, kwam de activiteit in allerlei sectoren tot stilstand.

Ook als de activiteiten weer op gang komen, kan de anderhalvemeterregel de capaciteit van veel fabrieken beperken. Daarom zou een hogere automatiseringsgraad onmiskenbare voordelen bieden in de zin van hogere productiviteit en minder kans op bedrijfsonderbrekingen in de toekomst.

  1. Groei van e-commerce

Ook de kennelijk onstuitbare opmars van e-commerce heeft door de pandemie een extra boost gekregen, omdat consumenten als gevolg van de winkelsluitingen meer online zijn gaan kopen. Dit is overigens een trend die al in de lift zat.

Al vóór Covid-19 was de magazijnsector de sector waar de automatisering het snelst toenam. Nu online winkelen door de pandemie steeds meer gemeengoed is geworden, zal deze trend naar verwachting extra vaart krijgen.

  1. Nieuwe innovaties in robotica

Door de vooruitgang op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen robots nu veel meer taken uitvoeren dan voorheen. Dankzij verbeterde embedded technologie, zoals 3D-detectiesystemen, kunnen ze nu ‘zien’ waar ze zich in de ruimte bevinden. Dit heeft geleid tot de opkomst van ‘cobots’ (collaboratieve robots), die veilig naast mensen kunnen werken en geavanceerdere taken aankunnen, ook niet-repetitieve.

Meer mogelijkheden betekent ook een bredere set toepassingen. Automatisering werd tot voor kort vooral met de auto-industrie geassocieerd, maar robots worden ook steeds meer gebruikt in technische en andere sectoren, zoals de productie van voedsel en dranken. De robots van tegenwoordig zijn mobiel en kunnen meer flexibele, handmatige processen zoals assemblage- en inspectietaken uitvoeren.

Ook innovaties in de communicatietechnologie spelen een sleutelrol in de verdergaande automatisering. Een groot probleem voor robotgebruikers is namelijk latentie, vertraging; als het te lang duurt voordat een signaal wordt onvangen en verwerkt, kan een robot veel minder worden ingezet. Dankzij 5G en nieuwe draadloze communicatienetwerken kunnen latentieproblemen in theorie worden opgelost en wordt wellicht ook de introductie van cloud-gestuurde AI mogelijk, wat nieuwe markten voor robotica opent.

Bovendien, als innovaties opgeschaald worden, kunnen de kosten voor de productie en aankoop van dergelijke robots dalen. Dankzij deze schaalvoordelen zal er waarschijnlijk meer vraag komen vanuit een breder scala van sectoren.

  1. Focus op de veerkracht van de toeleveringsketen

Robuuste en flexibele toeleveringsketens zijn van groot belang, zo werd eens te meer duidelijk tijdens de pandemie; die volgde bovendien op een turbulent 2019 waarin de geopolitieke spanningen tussen de VS en China bedrijven al dwong hun leveringsketens aan te passen.

De verstoring als gevolg van de lockdowns, die in verschillende gebieden op verschillende tijden plaatsvond, leidde tot het besef dat toeleveringsketens te kwetsbaar zijn. Bedrijven overwegen nu hun toeleveringsketens terug te halen naar eigen land of eigen regio, of met twee leveranciers te werken (‘dual sourcing’).

Volgens een recent onderzoek van Bank of America Merrill Lynch overweegt zeker 83% van de sectoren die afhankelijk zijn van buitenlandse toeleveranciers hier iets aan te veranderen of heeft dit al gedaan – en de mogelijkheid fabrieken dichter bij huis te automatiseren, maakt dit een stuk gemakkelijker.

  1. Demografische ontwikkelingen

Een vijfde structureel argument zijn de demografische ontwikkelingen. De beroepsbevolking in de vijf grootste industrielanden van de wereld krimpt, ook in China. In de VS ligt de mediane leeftijd van de werknemers in de industrie nu meer dan twee jaar boven het nationale gemiddelde, en een kwart van hen is ouder dan 55 jaar. Daardoor hebben industriebedrijven inmiddels te kampen het grootste tekort aan gekwalificeerde medewerkers ooit, volgens een recente enquête van de Richmond Fed.

Hoe lossen we dit op? Robotica en automatisering zijn voor de hand liggende antwoorden.

  1. Toenemende aandacht voor energie-efficiëntie en duurzaamheid

Onlangs hebben de overheden in de ontwikkelde markten stimuleringspakketten aangekondigd om het economische herstel na de pandemie te stutten. Een belangrijk aandachtspunt daarin is het streven naar duurzaamheid en oplossingen voor de klimaatverandering aangezien de vraag weer aantrekt.

Naar onze mening speelt automatisering een belangrijke rol bij de verbetering van de productiviteit en daarmee de energie-efficiëntie. Nieuwe innovaties kunnen bijvoorbeeld helpen de behoefte aan menselijk toezicht op productielijnen te verminderen waardoor de doorlooptijd verbetert, en de hoeveelheid productie-afval terug te dringen.

Kortom, er zijn tal van redenen waarom bedrijven zouden besluiten hun activiteiten verder te automatiseren. Deze opvatting wordt bevestigd door een eigen onderzoek dat onze Data Insights Unit uitvoerde. Daaruit bleek dat allerlei soorten bedrijven verwachten dat hun budget voor industriële automatisering de komende twee tot drie jaar omhooggaat.

01.png

Ook bleek dat niet de industriesector de belangrijkste motor achter deze ontwikkeling is, maar dat vooral opslag- en logistiekbedrijven verwachten hun budget op te schroeven.

02.png

Dit is zeer interessant voor ons als beleggers, omdat het bevestigt dat bedrijven die robots bouwen, voor hun groei niet alleen afhankelijk zijn van hun traditionele klanten in de auto-industrie. De vraag verbreedt zich naar andere industriesectoren en strekt zich ook uit naar de toeleveringsketen en het logistieke netwerk.

In alle sectoren kan automatisering leiden tot hogere productiviteit, lagere arbeidskosten en grotere energie-efficiëntie. Dankzij recente innovaties zijn robots nu wendbaarder en breder inzetbaar dan ooit, wat betekent dat de vraag naar automatisering versnelt en minder cyclisch wordt.

Automatisering is slechts één aspect van het thema smart manufacturing. We zien ook uitstekende groeikansen bij leveranciers van geavanceerde apparatuur (zoals lasers), van data- en software-analyses en van geavanceerde materialen,  en voor materiedeskundigen, die een unieke positie in bepaalde eindmarkten hebben om deze innovaties om te zetten in waarde.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.