/nl-be/sysglobalassets/global-assets/capabilities/emerging20markets20wthie.svg

Opkomende markten

Met vertrouwen inspelen op de groei van de opkomende markten

Bron: Factset en Bank of America Merrill Lynch Global Research Bron: Schroders 14 investment centres 130+ beleggingsprofessionals 35+ manieren om in opkomende markten te beleggen Economisch belang komt nog niet tot uiting op de beleggingsmarkten Schroders heeft diepgaande kennis en uitgebreide expertise in de opkomende markten Opkomende markten Industrialisatie en technologie drijven economische groei Verstedelijking drijft inkomensgroei Opkomende middenklasse drijft consumentenuitgaven 87% wereldbevolking 38% wereldwijde export 45% wereldwijde consumentenuitgaven Bron: Oxford Economics en IMF Opkomende markten: de feiten Opkomende markten: een groeikans Bron: IMF en Oxford Economics Aandeel van de opkomende markten in het wereldwijde bbp De drijvende factoren achter de groei China is 's werelds tweede aandelenmarkt en derde obligatiemarkt 1935 Schroders ontplooit zijn eerste activiteiten in Argentinië in 1946 Schrodersopent kantoor in Rio de Janeiro 1971 Schroders begint activiteiten in Hongkong 1994 Schroders opent kantoor in China (Shanghai) 1990 Schroders opent kantoor in Indonesië (Jakarta) van de wereldwijde aandelenmarkten 30% 16% 44% 2018 57% 57% 2040 Opkomende markten vertegenwoordigen nu van de wereldwijde obligatiemarkten Opkomende markten vertegenwoordigen nu Economisch belang komt nog niet tot uiting op de beleggingsmarkten Schroders heeft diepgaande kennis en uitgebreide expertise in de opkomende markten Opkomende markten 87% wereldbevolking 38% wereldwijde export 45% wereldwijde consumentenuitgaven Bron: Oxford Economics en IMF Opkomende markten: de feiten Opkomende markten: een groeikans Bron: IMF en Oxford Economics Aandeel van de opkomende markten in het wereldwijde bbp China is 's werelds tweede aandelenmarkt en derde obligatiemarkt 1935 Schroders ontplooit zijn eerste activiteiten in Argentinië in 1946 Schrodersopent kantoor in Rio de Janeiro 1971 Schroders begint activiteiten in Hongkong 1994 Schroders opent kantoor in China (Shanghai) 1990 Schroders opent kantoor in Indonesië (Jakarta) 16% van de wereldwijde obligatiemarkten Opkomende markten vertegenwoordigen nu 30% van de wereldwijde aandelenmarkten Opkomende markten vertegenwoordigen nu 44% 2018 57% 57% 2040 Industrialisation and technology driving economic growth Verstedelijking drijft inkomensgroei Opkomende middenklasse drijft consumentenuitgaven De drijvende factoren achter de groei 14 investment centres 130+ beleggingsprofessionals 35+ manieren om in opkomende markten te beleggen Bron: Factset en Bank of America Merrill Lynch Global Research Bron: Schroders

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.  Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

*Bron: Schroders, per 30 september 2019


Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige van de opvattingen in dit document zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde vestigingen

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.