/nl-be/sysglobalassets/global-assets/capabilities/multi-asset20solutions20sq_gray.svg

Multi-asset oplossingen

Werken aan betere beleggingsresultaten

Inkomsten Doordachte portefeuilleopbouw £68 multi-asset beleggingen onder beheer miljard Waar voor uw geld Maatoplossingen Risicobeheer Actieve allocatie Aandelen Liquiditeiten Obligaties Alternatievebeleggingen Waarom multi-asset? Spreiding van het risico van de mensen belegt in multi-asset om hun portefeuille beter te spreiden 55% gebruikt multi-asset om beleggingsbeslissingen te delegeren 33% Toegesneden op uiteenlopende beleggingsdoelen Op de voet gevolgd gebruikt multi-asset om een specifiek resultaat te bereiken 19% Bron: Blue Paper - Professional Investors Views for 2016: Risk Protection, Alpha and Multi-Asset Bron: Schroders, per 30 juni 2019 Uitleg over multi-asset oplossingen Multi-asset: toewerken naar uw beleggingsdoelen Wereldwijde slagkracht - lokale aanwezigheid Uitgebreide ervaring met multi-asset beleggen Bron: Wereldwijd VOB Schroders 31 maart 2019 Bron: Schroders. Alleen ter illustratie Groei Vermogensbehoud 100+ multi-asset specialisten wereldwijd Decennialange ervaring in multi-asset Obligaties Obligaties Obligaties Wij spreiden over verschillende beleggingscategorieën om het rendement te verhogen of het risico te verminderen Alternatievebeleggingen Alternatievebeleggingen Alternatievebeleggingen Aandelen Aandelen Aandelen Liquiditeiten Inkomsten Doordachte portefeuilleopbouw £68 multi-asset beleggingen onder beheer miljard Waar vooruw geld Maatoplossingen Risicobeheer Actieve allocatie Aandelen Liquiditeiten Obligaties Alternatievebeleggingen Bron: Blue Paper - Professional Investors Views for 2016: Risk Protection, Alpha and Multi-Asset Bron: Schroders, per 30 juni 2019 Uitleg over multi-assetoplossingen Multi-asset: toewerken naar uw beleggingsdoelen Wereldwijde slagkracht - lokale aanwezigheid Uitgebreide ervaring met multi-asset beleggen Bron: Wereldwijd VOB Schroders 31 maart 2019 Bron: Schroders. Alleen ter illustratie Groei Vermogensbehoud Alternatievebeleggingen Alternatievebeleggingen Alternatievebeleggingen Obligaties Obligaties Obligaties Aandelen Aandelen Aandelen Liquiditeiten Wij spreiden over verschillende beleggingscategorieën om het rendement te verhogen of het risico te verminderen 100+ multi-asset specialisten wereldwijd Decennialange ervaring in multi-asset Waarom multi-asset? Spreiding van het risico van de mensen belegt in multi-asset om hun portefeuille beter te spreiden 55% Toegesneden op uiteenlopende beleggingsdoelen gebruikt multi-asset om beleggingsbeslissingen te delegeren 33% gebruikt multi-asset om een specifiek resultaat te bereiken 19% Op de voet gevolgd

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.  Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.


Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige van de opvattingen in dit document zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde vestigingen

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.