/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Verantwoord ondernemen

Werken aan vooruitgang en een betere toekomst

Onze impact op de samenleving en het milieu staat centraal in onze benadering van verantwoord ondernemen. De focus ligt bij ons op het bevorderen van vooruitgang en het werken aan een betere toekomst. Dit doen we door op elk moment en zoveel mogelijk onze verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de samenleving en het milieu.

Image

Global Compact van de Verenigde Naties

Schroders heeft in 2020 het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend, het grootste initiatief ter wereld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bedrijven die het UN Global Compact ondertekenen, beloven om tien universele principes in aanmerking te nemen in hun operationele activiteiten en hun strategieën. Die principes belichamen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs), die werden vastgelegd om extreme armoede uit te roeien, de sociale ongelijkheid te verminderen, onrecht te bestrijden en de aarde te beschermen.

Vier fundamentele verantwoordelijkheden

De tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties bestrijken vier grote thema’s, die we hebben geïntegreerd in onze operationele activiteiten en strategieën op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast het bestrijden van corruptie en het bevorderen van de mensenrechten hebben we ook als doel om te helpen om extreme armoede uit te roeien, de sociale ongelijkheid te verminderen, onrecht te bestrijden en de aarde te beschermen.

Mensen (arbeid)

We streven ernaar om bij te dragen aan een betere toekomst voor de mensen rond ons, zowel binnen onze onderneming als in de bredere samenleving, waarop we een blijvende positieve impact willen hebben.

 

 

 

Milieu

We beperken onze impact op het milieu tot een minimum door verschillende doelstellingen na te streven, waaronder het verminderen van onze wereldwijde koolstofvoetafdruk.

Mensenrechten

Schroders is streng gekant tegen slavernij en mensenhandel. We zullen nooit bewust steun verlenen aan of zakendoen met organisaties die zich met dergelijke activiteiten inlaten.

Corruptiebestrijding

Schroders zet zich volledig in om financiële criminaliteit te voorkomen en promoot bedrijven die goede ESG-praktijken vooropstellen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen