Schroder Alternative Solutions

De SICAV * omvat drie fondsen met alternatieve beleggingen in grondstoffen, landbouw en goud en metalen. Deze fondsen bieden toegang tot de grondstof markt en de mogelijkheid om diversificatie aan te brengen in belegging portefeuille van alternatieve beleggingen.

Schroder AS werd in Luxemburg opgericht in 2005 en biedt toegang tot 3 fondsen en verschillende aandeel klasses.

Fondsen

Schroder AS Gold and Precious Metals Fund

Het fonds streeft ernaar beleggers een zuivere exposure naar goud en andere metalen te bieden door middel van een actieve long-only strategie zonder hefboom, waarbij het niet aan een index gebonden is.

Schroder AS Commodity Fund

Het fonds streeft ernaar beleggers een gespreide exposure naar commodities te bieden, voornamelijk door middel van commodityfutures. Hoewel het fonds niet aan een index gebonden is, is het een geavanceerd bètaproduct dat tot doel heeft een hoger rendement dan het gemiddelde van de vier belangrijkste commodity-indices te behalen met een lagere volatiliteit..

Schroder AS Agriculture Fund

Het fonds streeft ernaar beleggers een gespreide exposure naar de landbouwsector te geven door te beleggen in agrarische commodityfutures en landbouwgerelateerde aandelen. Hoewel het fonds niet aan een index gebonden is, is het een geavanceerd bètaproduct dat tot doel heeft een hoger rendement dan de Rogers International Agriculture Total Return Index te behalen, met een lagere volatiliteit.