Invloed


Als aandeelhouder beschouwen we onszelf als eigenaar van de bedrijven waarin we beleggen. Dat betekent dat we ons actief bemoeien met de manier waarop ze omgaan met vraagstukken op het vlak van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur die belangrijk zijn voor hun toekomst. Bedrijven aanspreken op zaken die naar onze mening gevolgen hebben voor hun waarde, is onze tweede natuur. Wij oefenen ons stemrecht actief uit, gaan met ondernemingen in dialoog over zaken als strategie, risico, performance en ondernemingsbestuur, en stemmen in het belang van onze klanten.