Deze kennisgeving informeert u over de veranderingen die naar verwachting zullen voortvloeien uit de geplande stopzetting van de Interbank Offered Rates (IBOR's), inclusief de London Interbank Offered Rate (LIBOR), aan het einde van december 2021 en de daarmee gepaard gaande veranderingen voor bepaalde Schroders-fondsen.

Als deel van een sectorgedreven hervorming om de weerbaarheid van wereldwijde financiële markten te versterken, worden sommige benchmarkrentevoeten (inclusief de London Interbank Offered Rate – (LIBOR) en andere Interbank Offered Rates (IBOR's)) stopgezet tegen het einde van december 2021.

Een aanzienlijke terugval in het aantal leningen onder banken en een aantal opmerkelijke gevallen van manipulatie van de LIBOR hebben geleid tot de aanbeveling door de Raad voor financiële stabiliteit (Financial Stability Board of FSB) in 2014 om van de LIBOR en andere IBOR's over te stappen op nieuwe alternatieve rentevoeten.

Als antwoord op deze en volgende aankondigingen van de Britse Financial Conduct Authority en andere toezichthouders over de hele wereld zullen wij de benchmark voor fondsen die momenteel de LIBOR gebruiken vervangen door een alternatieve benchmark. De nieuwe benchmarks zullen worden vermeld in het prospectus van het/de fonds(en), het document met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document of KIID) en het infoblad. De verandering zal naar verwachting de manier waarop een fonds wordt beheerd niet wezenlijk wijzigen of leiden tot extra veranderingen in het fonds. Ook de toegelaten beleggingen en het risicoprofiel van het fonds zullen niet wezenlijk veranderen.

De timing van deze transitie zal voor elk afzonderlijk fonds variëren. Aandeelhouders in fondsen zullen op voorhand worden geïnformeerd over enige veranderingen in de benchmark en wanneer deze van kracht worden. Wij zullen de benchmark selecteren die volgens ons het meest geschikte alternatief is voor een bepaald fonds. 

Britse fondsen

Als u vragen hebt over het voorstel voor enig fonds waarin u bent belegd, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. Als u geen financieel adviseur hebt, kunt u er een in uw regio vinden door naar de website www.unbiased.co.uk te gaan of een lid van ons Investor Services Team te bellen op het nummer 0800 718 777. Let op: Schroder Investment Management Limited biedt geen beleggingsadvies aan.

Luxemburgse fondsen

Als u vragen hebt over het voorstel voor enig fonds waarin u bent belegd, kunt u contact opnemen met uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke financieel adviseur of Schroder Investment Management (Europe) S.A. op het nummer (+352) 341 342 202 of via e-mail naar europeclientservices@schroders.com Let op: Schroder Investment Management (Europe) S.A. biedt geen beleggingsadvies aan.

Nadere informatie

In onze antwoorden op veelgestelde vragen vindt u meer informatie over deze verandering.

Wat is een benchmark? Een benchmark is een standaard waartegen het rendement van een financieel actief of een fonds kan worden gemeten. Benchmarks worden gebruikt in onze fondsen voor uiteenlopende doeleinden, inclusief als een standaard waartegen de opbrengst of het “rendement” van het fonds kan worden vergeleken, als een doel voor het rendement van het fonds en voor het bepalen van in welke types financiële activa en voor welke bedragen het fonds kan beleggen. In sommige gevallen worden ze ook gebruikt om prestatievergoedingen te berekenen die aan Schroders of een externe beheerder worden betaald indien het rendement van het fonds tot boven een vastgelegde drempel stijgt.

Wat is een rentevoet? Een rentevoet is het bedrag dat een lener aan een leningnemer aanrekent voor een lening. Benchmarkrentevoeten zijn een soort benchmark die een lener kan gebruiken als een element van de rente die hij aan de leningnemer aanrekent voor een lening. De lener kan een percentage toevoegen aan een benchmarkrentevoet om tot het rentebedrag te komen dat hij aan de leningnemer aanrekent. De London Interbank Offered Rate (LIBOR) is de meest gebruikte benchmarkrentevoet ter wereld.

Schroders gebruikt benchmarkrentevoeten als de benchmarks voor een aantal van onze fondsen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen