/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Wereldwijde klimaatverandering

De toekomst is nu. Beleg vandaag nog in de klimaatverandering

Team Biographies

Simon Webber

 

Portefeuillebeheerder

Simon begon in 1999 bij Schroders als analist in de teams Wereldwijde technologie en VS. Daarna werd hij wereldwijd sectorspecialist voor de sectoren duurzame consumptie en telecommunicatie. Momenteel is hij ook portefeuillebeheerder in het wereldwijde aandelenteam.

In 2006 begon Simon de filosofie en het beleggingsuniversum van het fonds Schroder Global Climate Change te ontwikkelen, en sinds de start van het fonds staat hij mee in voor het beheer ervan. Dankzij zijn ervaring in de sectoren technologie, nutsdiensten en consumptie kan Simon de relatieve troeven van de verschillende nieuwe technologieën die de klimaatverandering helpen te bestrijden goed beoordelen en kan hij beter inschatten hoe de consument zal reageren op het snelgroeiende bewustzijn van de klimaatproblematiek.

Wat doet u persoonlijk om de klimaatverandering tegen te gaan?

Ik heb het geluk eigenaar te zijn van een kleine hectare grond in Suffolk County, net buiten Londen, waar we al enkele jaren inheemse bomen planten om het terrein te herbebossen. Een volwassen boom kan ongeveer 1 tot 2 ton koolstof opslaan in zijn takken en zijn wortelstelsel. Tijdens de fotosynthese gebruiken bomen koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer en water en voedingsstoffen uit de bodem om koolhydraten aan te maken, die de biomassa van de boom vormen. Met dat proces haalt een boom van één ton koolstof tijdens zijn levensduur ongeveer 3,5 ton koolstofdioxide uit de atmosfeer. Het herbebossen van zelfs een klein stukje grond kan een reële impact hebben op de CO2-emissies van de gemiddelde inwoner van de EU (6,4 ton per jaar) of de Verenigde Staten (16,5 ton per jaar).

 

Isabella Hervey-Bathurst

 

Portefeuillebeheerder/wereldwijde sectorspecialist

Isabella kwam in 2014 in dienst bij Schroders, waar ze deel uitmaakt van het wereldwijde en internationale aandelenteam. Ze doet aan onderzoek voor het Global Climate Change-fonds. Voordat ze naar Schroders overstapte, was ze beleggingsanaliste bij Ruffer. Daar werkte ze nauw samen met een senior beheerder van portefeuilles van pensioenfondsen en liefdadigheidsinstellingen.

Isabella heeft een masterdiploma van Cambridge en een master in internationale politieke economie van de London School of Economics. Ze heeft ook het certificaat van beleggingsbeheerder (IMC) en is een erkende financieel analiste (CFA).

Wat doet u persoonlijk om de klimaatverandering tegen te gaan?

Ik ben overgestapt op een meer plantaardig dieet. De koolstofemissies per geproduceerde ton eiwitten zijn veel hoger bij dierlijke voeding dan bij plantaardige voeding. De veeteelt is verantwoordelijk voor 14,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, en er wordt steeds meer vlees geproduceerd en geconsumeerd. Tenzij die trend duidelijk wordt omgekeerd, zal de landbouw tegen 2050 het volledige “koolstofbudget” van de wereld opgebruiken. Door de omvang van de klimaatuitdaging krijgen we soms het gevoel dat wij alleen niets kunnen doen. Het is natuurlijk zo dat vooral overheden en bedrijven grote inspanningen moeten leveren, maar ook als consument kunnen we een grote impact hebben door de keuzes die we maken.

 

Andy Howard

 

Specialist klimaatverandering

Andrew werkt sinds 2016 voor Schroders. Daarvoor werkte hij voor Didas Research, een onafhankelijk onderzoeksbedrijf dat hij zelf had opgericht en dat zich concentreerde op aandelenbeleggingen op lange termijn. Hij is thought leader en verantwoordelijk voor de integratie en de naleving van ESG-criteria. Daarnaast is hij ook specialist in de klimaatverandering voor het fonds Schroder Global Climate Change. Voordat hij bij Schroders in dienst kwam, was hij zes jaar algemeen directeur en hoofd van GS SUSTAIN Research bij Goldman Sachs. Daarvoor werkte hij bij McKinsey & Co als consultant en bij Deutsche Bank als hoofd Onderzoek Europese mijnbouw.

Andrew begon zijn professionele loopbaan in de beleggingswereld in 1997 als analist voor de staalindustrie en de mijnbouw bij Dresdner Kleinwort Benson. Andrew is senior adviseur van Critical Resource en maakt deel uit van het adviespanel van het initiatief Future-Fit Business.

Wat doet u persoonlijk om de klimaatverandering tegen te gaan?

Hoe meer ik de klimaatverandering bestudeer, hoe meer de toekomst mij beangstigt. De wereld dreigt zich al slaapwandelend in de afgrond in te storten. Aan het begin van mijn loopbaan heb ik gewerkt voor een non-profitorganisatie die politici probeerde te overtuigen om actie te ondernemen. Het is duidelijk dat we maar langzaam vorderingen maken, maar ik blijf Global Witness en zijn klimaatinitiatieven steunen, net als verschillende andere organisaties die actief zijn op het gebied van klimaatverandering en waarvan het werk cruciaal is om de klimaatactiemachine draaiende te houden. Ik neem ook mijn familie mee naar klimaatmarsen en -betogingen om de roep naar maatregelen nog luider te laten weerklinken. Ik heb beleggingen in windmolenparken in het VK en rijd sinds enkele jaren met een elektrische auto. Hoe beangstigend de toekomst ook is, het is aan ons om hem vorm te geven. Sterk politiek leiderschap is essentieel, en onze politici aansporen om actie te ondernemen, stem per stem, is volgens mij een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen.

Dan McFetrich

 

Wereldwijde sectorspecialist

Dan is sinds april 2015 wereldwijde sectorspecialist voor de industrie in het wereldwijde en internationale aandelenteam. Daarvoor werkte hij bij Fidelity Worldwide Investment, waar hij vanaf 2008 senior industrieel analist was voor aandelen van industriële en chemische bedrijven.

Van 2004 tot 2008 werkte hij bij Dresdner Kleinwort, waar hij zich concentreerde op de voedingsdetailhandel. In 2001 ging hij aan de slag bij Nomura Asset Management als onderzoeksanalist voor Europese consumptiegoederen.

Hij begon zijn loopbaan in 1996 als fiscaal adviseur voor bedrijven bij Arthur Anderson. Dan is een erkende financieel analist (CFA) en een erkende accountant (ACA). Hij heeft ook een masterdiploma in economie van Cambridge University.

Wat doet u persoonlijk om de klimaatverandering tegen te gaan?

Ik heb beslist om anders te consumeren om mijn koolstofvoetafdruk te verkleinen. Ik rijd bijvoorbeeld niet meer met de auto naar het metrostation om Londen te doorkruisen. Ik neem nu de fiets naar het dichtstbijzijnde station. Dat is niet alleen goed voor mijn conditie, maar ook een van de eenvoudigste manieren om mijn koolstofvoetafdruk te verminderen. De koolstofemissies per kilometer per capita van een fiets zijn slechts een tiende van die van een auto en bijna een zevende van die van een bus. Bovendien komt ook veel minder koolstofdioxide vrij bij de productie van een fiets dan bij de productie van een auto. Het is dus duidelijk dat fietsen een uitstekende manier is om onze persoonlijke koolstofvoetafdruk te verkleinen.

 

Yashica Reddy

 

Adjunct-beleggingsdirecteur

Yashica kwam na haar studie in 2011 naar Schroders. Ze is adjunct-beleggingsdirecteur van het wereldwijde en internationale aandelenteam en stelt de capaciteiten van het team op het gebied van ESG en themabeleggingen voor aan (potentiële) klanten. Daarvoor was Yashica productleider in hetzelfde team.

Voordat Yashica naar Schroders kwam, behaalde ze een master in internationaal management aan Kings College London en een bachelor in bedrijfskunde aan Liverpool University. Ze heeft ook het certificaat van beleggingsbeheerder (IMC) en is geslaagd voor niveau 1 van het CFA-programma.

Wat doet u persoonlijk om de klimaatverandering tegen te gaan?

Dit jaar heb ik enkele weken in het Peruaanse Amazonewoud doorgebracht om projecten te ondersteunen die onderzoek doen naar natuurbehoud en initiatieven voor duurzame gemeenschapsontwikkeling opzetten. Het Zuid-Amerikaanse Amazonegebied is goed voor 5,5 miljoen km² aan dicht woud (de helft van alle tropische wouden die ons nog resten), 6.600 kilometer aan rivieren en één tiende van alle bekende soorten op aarde. Er bestaat een duidelijk verband tussen de gezondheid van het Amazonewoud en de gezondheid van onze planeet. Regenwouden hebben 90-140 miljard metrische ton koolstof opgeslagen en helpen het klimaat zowel lokaal als wereldwijd te stabiliseren. Momenteel leiden de herbestemming van land en ontbossing in het Amazonegebied tot een emissie van 0,5 miljard metrische ton aan koolstof per jaar. En dan tellen we bosbranden niet eens mee. Hoewel mijn bijdrage slechts een kleine stap is, helpen alle kleine beetjes. Ik ben in de voetsporen van mijn voorgangers getreden, die samen al meer dan 19.000 bomen hebben geplant om 17 hectare aan verlaten grond om te vormen tot boslandbouwpercelen en ijveren voor de commercialisering van koolstofkredieten in Peru.

 
Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 35 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.


Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen