In focus

Global Investor Study

Beleggers voorzien een rendement van 10,7%; millennials verwachten nog meer


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

Volgens een nieuw, breed opgezet onderzoek verwachten beleggers wereldwijd de komende vijf jaar een totaal rendement van 10,7% per jaar te behalen.

Regionaal gezien zijn de verwachtingen in Noord- en Zuid-Amerika het hoogste met 12,4%. In Azië rekenen beleggers op 11,5% en in Europa was het cijfer het laagst: 9,0%.

De term "rendement" omvat zowel de groei van hun vermogen als het eventuele inkomen in de vorm van dividend en rente uit diverse beleggingen zoals cash, obligaties, vastgoedfondsen en aandelen.

Dit blijkt uit de Global Investor Study (GIS) 2019 van Schroders, een enquête waarin meer dan 25.000 beleggers uit 32 landen over diverse onderwerpen werden ondervraagd. De verwachtingen waren hoger dan in het onderzoek uit 2018, toen beleggers nog op 9,9% per jaar rekenden.

De verwachtingen van de beleggers zijn behoorlijk optimistisch. Wereldwijde aandelen bijvoorbeeld, zoals gemeten door de MSCI World Index, behaalden de afgelopen vijf jaar een rendement van 6,7% op jaarbasis.

Voor de langere termijn laat de Barclays Equity-Gilt Study zien dat zelfs het rendement van de aandelenbeurzen over meer dan 100 jaar uiteindelijk uitkomt op circa 5% per jaar. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
 
Uitgesplitst naar land verwachten beleggers in Argentinië gemiddeld het hoogste rendement, 15,8% per jaar. Ook in andere opkomende landen zijn de verwachtingen hoog; beleggers in Indonesië (15,5%), Brazilië (14,9%), Thailand (15,0%) en India (14,3) rekenen allemaal op een gemiddeld jaarrendement van meer dan 14% tussen nu en 2024. 

De cijfers voor Amerikaanse beleggers laten een flinke toename van het optimisme zien. Zij verwachten de komende vijf jaar een jaarlijks rendement van 10,3%, terwijl dat in 2018 nog 8,5% was.

In Europa hebben de Russen de hoogste verwachting: 12,5%. De regio als geheel verwacht echter een veel lager rendement (9,0%), waarbij België wereldwijd de laagste verwachting heeft, van 6,5 %.

Hieronder vindt u een complete lijst met de landen en hun gemiddelde verwachte jaarlijkse beleggingsrendement over de komende vijf jaar.
Ook het rendement van de desbetreffende aandelenmarkt over de afgelopen vijf jaar wordt getoond.

De totale rendementsverwachting voor de komende vijf jaar ligt in bijna alle landen boven de aandelenrendementen die de afgelopen vijf jaar werden behaald.

Alleen in Rusland, Denemarken en Nederland zijn de verwachtingen lager dan het behaalde resultaat in de afgelopen jaren.

Gemiddeld verwacht jaarrendement in de komende vijf jaar, afgezet tegen het werkelijke gemiddelde jaarrendement van de MSCI in de afgelopen vijf jaar.

Land Door beleggers verwacht jaarlijks rendement in de komende vijf jaar Gerealiseerd jaarlijks rendement van de aandelenmarkt 2014-2019 (%)
Argentinië 15,8 0,9%
Indonesië 15,5 5,7
Thailand 15,0% 7,1
Brazilië 14,9% 12,8
India 14,3% 9,6
VAE 13,8 -7,1
Zuid-Afrika 13,8 4,6
Mexico 13,4 1,7%
Rusland 12,5 15,8
China 11,7% 7,0%
Chili 11,6% 2,6
Australië 10,9 7,7
Polen 10,7 0,2
Taiwan 10,7 7,0%
Zweden 10,5 7,5
Portugal 10,4 -1,2
VS 10,3% 10,3%
Zuid-Korea 9,8 3.0%
Singapore 9,7% 3,2
Zwitserland 9,6 6,2
Hongkong 9,6 8.0%
VK 9,3 5.0%
Spanje 9,2 0,8
Frankrijk 9,1 7,3
Nederland 9.0% 11.0%
Canada 8,9 5,6%
Denemarken 8,3 8,6
Italië 8,1 1,7%
Japan 8.0% 7,1
Oostenrijk 8.0% 5.0%
Duitsland 6,8% 4,1%
België 6,5 4,8

Bron: Schroders Global Investor Study 2019. Cijfers voor de jaarlijkse rendementen van de aandelenmarkten tussen 27 mei 2014 en 27 mei 2019 van Refinitiv, per 28 mei 2019.
Dit materiaal is niet bedoeld als advies. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Verontrustende inkomensverwachtingen

De beleggers werden ook gevraagd naar het inkomen dat zij uit hun beleggingen verwachten, soms met verrassende resultaten.

Wereldwijd verwacht de gemiddelde belegger de komende 12 maanden een inkomen van 10,3% te behalen. Dat is maar een beetje lager dan hun gemiddelde verwachting voor het totale rendement. Op landenniveau was de verwachting het hoogst in India, met 15,1%, en het laagst in Japan, met 5,8%.

De inkomensverwachtingen in Rusland (11,4%), Indonesië (13,5%) en Brazilië (13,0%) waren ook bijzonder hoog voor hun regio.

  Wereldwijd Noord- en Zuid-Amerika Azië Europa
Gemiddelde inkomensverwachting 10,3% 10,8% 10,4% 9,6%

Bron: Schroders Global Investor Study 2019.

Van de generaties hadden de millennials de hoogste inkomensverwachting, 11,7%, en de "stille generatie" (geboren tussen 1925 en 1945) de laagste: 6,2%.

  Millennials (18-37) Generatie X (38-50) Babyboomers (51-70) Stille generatie (71+)
Gewenst inkomensniveau 11,8% 10,8 8,4 6,9
Verwacht inkomen over de komende 12 maanden 11,7% 10,2 7,5 6,2

Bron: Schroders Global Investor Study 2019.

Rupert Rucker, Head of Income Solutions bij Schroders: "De uitkomsten zijn verontrustend. Beleggers verwachten niet alleen een uitzonderlijk hoge totaal rendement, maar denken ook dat ze een inkomen kunnen bereiken dat bijna even hoog is als dat rendement.

Hier zijn verschillende verklaringen voor te noemen. In landen als India en Argentinië zijn de binnenlandse rentetarieven een stuk hoger dan het wereldwijde gemiddelde; het is dan ook geen wonder dat de verwachtingen daar tot de hoogste ter wereld behoren.

Ook over de antwoorden van de verschillende generaties valt wel iets te zeggen. Het lijkt erop dat minder ervaren beleggers – de twintigers en dertigers – veel optimistischer zijn dan bijvoorbeeld de meer ervaren babyboomers.

Maar ook het inkomen van 7,5% dat de gemiddelde babyboomer over de komende 12 maanden verwacht, is zeer ambitieus. Het probleem is dat veel beleggers gewend zijn geraakt aan de hoge inkomensniveaus die een aantal decennia de norm waren. Inmiddels zitten we echter in een periode van blijvend lage rentes.

De werkelijkheid is dat de langetermijnrendementen van aandelen hoger zijn dan wat bankdeposito's en staatsobligaties en dergelijke opleveren. Deze situatie zal naar de mening van Schroders de komende tijd voortduren."

"Gevorderde" beleggers verwachten een nog hoger totaal rendement

Beleggers die het niveau van hun beleggingskennis als "expert" of "gevorderd" omschrijven, verwachten de komende vijf jaar een totaal rendement van 12,2% per jaar.

Beleggers die zichzelf beginners- of basiskennis toeschrijven, zijn bescheidener en verwachten 8,2%.

  Kennisniveau
Verwacht totaal rendement op jaarbasis Allen Beginner/elementair Halfgevorderd Expert/gevorderd
Wereldwijd 10,7 8,2% 10,1% 12,2
Europa 9.0% 6,7 8,1 10,4
Azië 11,5 8,5 11,2% 13,9%
Noord- en Zuid-Amerika 12,4 9,7% 11,9% 13,9%

Bron: Schroders Global Investor Study 2019

De invloed van leeftijd op de verwachtingen

Ook voor het rendement hebben jongere generaties hogere verwachtingen dan de oudere generaties.

Millennials denken dat ze de komende vijf jaar een jaarlijks rendement van 11,5% kunnen behalen, wat iets meer is dan ze in het onderzoek van 2018 voorzagen. Met elke generatie nemen de verwachtingen af: generatie X (38  t/m 50 jaar) verwacht 10,8%; de babyboomers (51 t/m 70 jaar) verwachten 9,0%; en de beleggers van 71 jaar en ouder verwachten 7,8% per jaar.

Claire Walsh, Personal Finance Director bij Schroders: "Uit het onderzoek blijkt dat jongere mensen hogere rendementen van hun beleggingen verwachten. Dan komt misschien gedeeltelijk doordat zij nog een lange periode voor de boeg hebben.
In theorie hebben zij meer tijd om hun doel te bereiken en durven daarom misschien meer risico te nemen, in de wetenschap dat ze nog tijd hebben om eventuele verliezen goed te maken. Ik vermoed echter dat het komt omdat jongere mensen minder beleggingservaring hebben. Sommigen hebben nooit iets anders dan sterke aandelenrendementen gekend en dat kan hun antwoord beïnvloed hebben.

Oudere generaties durven meestal minder risico te nemen en proberen liever hun beleggingen veilig te stellen voor hun pensioen. Minder risico betekent in het algemeen een lager rendement.

Interessant is ook dat "gevorderde" beleggers 12% rendement verwachten, veel meer dan de beginners. Dit kan wijzen op misplaatst zelfvertrouwen en is misschien een aanwijzing dat een beetje kennis een gevaarlijk ding kan zijn.

"Maar of beleggers nu oud of jong zijn, beginner of expert, de rendementen die ze verwachten zijn zorgwekkend hoog. Veel mensen komen straks misschien voor een onaangename verrassing te staan."

Opmerkingen:

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd in april 2019 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 25.743 mensen uit 32 landen in alle delen van de wereld,
waaronder Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.