In focus

Oudere beleggers durven meer risico te nemen

Zowel oudere als jongere mensen kiezen steeds vaker voor meer risicovolle beleggingen, zoals cryptovaluta's en beleggingen in specifieke sectoren zoals gezondheidszorg en technologie, zo blijkt uit onderzoek van Schroders.

Dat de bitcoin en andere cryptomunten in trek zijn bij jongere beleggers is bekend, maar het onderzoek laat zien dat er ook bij ouderen, met inbegrip van 75-plussers, verrassend veel animo voor bestaat.

Een derde (34%) van de respondenten tussen 55 en 74 jaar zei dat ze in de 12 maanden tot het voorjaar 2021 cryptovaluta's hadden gekocht. Voor 16% van hen was dat de eerste keer, terwijl 17% hun beleggingen had uitgebreid. Bij de 75-plussers waren er dat minder, maar toch altijd nog 15%.

Dit kwam naar voren uit de Global Investor Study 2021, het toonaangevende jaarlijkse trendonderzoek van Schroders waarin meer dan 23.000 mensen uit 33 locaties naar hun mening wordt gevraagd. De data werden verzameld tussen maart en augustus 2021.

Hoewel de uitkomsten bevestigen dat vooral de groep tussen 18 en 41 jaar heil ziet in cryptovaluta's (zie onderstaande tabel), is het verschil tussen jongere en oudere beleggers minder groot dan gedacht. Zo belegde 24% van de 18- tot 22-jarigen in het afgelopen jaar voor het eerst in crypto's, tegen 22% in de groep van 42 - 54 jaar: dat is bijna even veel.

603281_NLNL_SC_WebTable_v1_Artboard_1.png

Alle generaties nemen meer risico

Meer dan een derde van de respondenten in alle leeftijdsgroepen gaf aan dat ze na opheffing van de lockdowns meer in risicovolle beleggingen gaan beleggen of hadden belegd. Zoals misschien verwacht zijn jongere beleggers het meeste avontuurlijk: 44% van de 18- tot 37-jarigen gaf aan dat ze risicovoller gaan beleggen. Maar ook 28% van de 51-70-groep en 22% van de 71-plussers bleek dat van plan.

603281_NLNL_SC_WebTable_v1_Artboard_2.png

Opkomende sectoren zijn steeds meer in trek

Naast cryptovaluta's zijn ook nieuwe technologieën populair bij beleggers die voor risicovollere of nieuwe beleggingscategorieën kiezen (zie onderstaande grafiek). Het populairst in alle leeftijdsgroepen zijn met elektrisch vervoer samenhangende aandelen of fondsen (24%), gevolgd door biotechnologie of farma (23%). Internet- en tech-aandelen staan, samen met cryptovaluta's, op de derde plaats.

603281_NLNL_SC_WebTable_v1_Artboard_3.png

Opnieuw zien we dat ook veel oudere beleggers hiervoor kiezen. Bijna de helft (45%) van de groep van 55 tot 74 jaar belegde voor het eerst in met elektrisch vervoer samenhangende aandelen of fondsen, of zei dat te willen doen. Van de respondenten ouder dan 75 jaar gaf 27% hetzelfde antwoord.

603281_NLNL_SC_WebTable_v1_Artboard_4.png

"Ons onderzoek laat zien dat veel mensen het gevoel hebben dat ze als gevolg van de pandemie meer risico moeten nemen om voldoende rendement te behalen," zegt Lesley-Ann Morgan, Head of Multi-Asset Strategy bij Schroders.

Dit komt mede door de economische onzekerheid in het kielzog van de pandemie, denkt zij. "Vanwege de lage rentes is het begrijpelijk dat beleggingskeuzes met een hoger risico aantrekkelijker zijn geworden."

De afgelopen jaren is de waarde van veel beleggingen en investeringen – waaronder enkele zeer gangbare cryptovaluta's – sterk gestegen. Het is echter onzeker hoe lang deze trend aanhoudt.

"In het algemeen tonen onze bevindingen aan dat een steeds groter deel van de beleggers open staat voor hoger risico. Tegelijkertijd echter zegt 63% dat het rendement van hun beleggingen invloed heeft op hun mentale gezondheid. Mensen moeten dan ook goed nadenken welk risiconiveau bij hen past," waarschuwt ze.