In focus

Wat drijft de belegger: geld of geweten?


Beleggen is een persoonlijke keuze en bij de beslissing waar je je geld in gaat steken, spelen verschillende factoren een rol. Een daarvan is je persoonlijke waardesysteem en daarover, zo blijkt, valt voor de meeste mensen niet te onderhandelen.

Meer dan drie kwart (77%) van de beleggers wil geen beleggingen doen die tegen hun persoonlijke overtuigingen ingaan, zelfs als dit meer rendement kan opleveren.

Dit kwam naar voren uit de Global Investor Study (GIS) 2020 van Schroders, die tussen 30 april en 15 juni werd gehouden en waarin meer dan 23.000 beleggers uit 32 regio's uit alle delen van de wereld naar hun mening werden gevraagd.

Noem uw prijs: beleggers wensen 21% rendement om tegen hun persoonlijke overtuigingen in te gaan

De 23% die wel bereid zou zijn water bij de wijn te doen, vindt dat daar een hoog rendement tegenover zou moeten staan: minstens 21%.

Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde jaarrendement dat beleggers in de komende vijf jaar verwachten.

Ouder en wijzer? Jongere beleggers zijn eerder geneigd concessies te doen voor meer rendement

Hoe ouder de beleggers, zo laten de cijfers zien, hoe minder geneigd ze zijn hun persoonlijke waarden te verloochenen.

In de groep van 51 jaar en ouder zou 82% afzien van hoger rendement als de belegging in strijd is met hun persoonlijke waarden, terwijl dat in de groep van 18 - 37 jaar 75% is en in generatie X (38 - 50 jaar) 76%.

01_GIS_2_sustainability_nl.png

Locatie maakt verschil: persoonlijke overtuigingen vs. rendement, per land

Ook per land verschillen de resultaten behoorlijk.

De Chinese respondenten lijken het zwaarst aan hun persoonlijke overtuigingen te tillen: 90% van hen zegt dat ze hun waarden niet zouden opofferen voor meer rendement.

Aan het andere uiteinde van het spectrum staan de beleggers in de VS en Singapore, van wie een derde beleggingen zou kiezen die tegen hun geweten indruisen als dat meer rendement oplevert.

02_GIS_sustainability_Table-01_NL.png

Beleggers beginnen te beseffen dat ze geen rendement hoeven mis te lopen

Bij eerdere onderzoeken bleken beleggers nog te vrezen dat duurzaam beleggen ten koste van het rendement gaat.

Het stemt daarom hoopvol dat dit jaar 42% duurzame fondsen aantrekkelijk noemt omdat ze denken dat die meer rendement opleveren.

03_GIS_2_sustainability_nl.png

Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy, vindt de resultaten over het geheel genomen bemoedigend: "De resultaten van dit jaar zijn duidelijk: beleggingsbeslissingen worden niet alleen beïnvloed door het rendement. Mensen willen beleggen op een manier die past bij hun persoonlijke waarden. Steeds vaker geven ze aan dat ze met hun beleggingen willen bijdragen aan een duurzamere wereld.

Duurzaamheid hoeft niet ten koste van het beleggingsresultaat te gaan, en het is veelbelovend dat we dit elk jaar steeds sterker in de cijfers terugzien.

Goede communicatie is essentieel om beleggers duidelijk te maken wat duurzaam beleggen echt betekent en hoe dit er in hun portefeuilles uitziet, en staat bij ons daarom voorop."

In opdracht van Schroders voerde Raconteur tussen 30 april en 15 juni 2020 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 23.450 mensen uit 32 locaties in alle delen van de wereld. "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die van plan zijn om in de komende 12 maanden ten minste EUR 10.000 (of het equivalent daarvan) te beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun portefeuille hebben aangebracht.