Global Investor Study

Winst of maatschappelijke impact: beleggers kiezen duurzaamheid vanwege beter rendement


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

Duurzaam beleggen werd lange tijd beschouwd als een vorm van altruïsme, waarbij een positieve bijdrage aan de maatschappij belangrijker was dan de winst. Een grootschalig nieuw onderzoek toont echter aan dat beleggers hier anders over beginnen te denken.

Van de 22.100 beleggers uit 30 landen die aan de Schroders Global Investor Study 2017 deelnamen, beschouwt de meerderheid duurzaam beleggen als manier om winst te maken, en niet alleen om een positieve impact te hebben.

In onderstaande grafiek zien we de gemiddelde antwoorden op de vraag op welke manier ze belegden in zes verschillende soorten duurzame fondsen of beleggingsvormen.

  • Medische wetenschap/biotechnologie
  • Groene technologie
  • Niet beleggen in olie-, gas- of steenkoolproducenten
  • Positieve maatschappelijke impact
  • Verbetering van de manier waarop bedrijven worden geleid
  • Verbetering van de diversiteit

Gevraagd werd of ze hierin beleggen vanwege de mogelijke winst of vanwege de positieve impact op maatschappelijke vraagstukken en/of het milieu.

Ze konden antwoorden op een schaal van 1 (vanwege de positieve impact) tot 5 (vanwege de winst). Een score hoger dan 3,0 betekende dat ze winst belangrijker vonden. Zoals in de onderstaande grafiek te zien is, lagen de antwoorden voor alle zes de fondstypen dicht bij 3,0. Het gemiddelde voor alle zes was 2,9. Dit betekent dat beleggers een beter potentieel rendement een even belangrijk argument voor duurzaam beleggen vonden als de mogelijke maatschappelijke impact.

In hoeverre beleggers durrzaamheid kiezen vanwege beter rendement

Bron: Schroders Global Investor Study 2017.  

Jessica Ground, Global Head of Sustainability bij Schroders, licht toe:

"Beleggers beseffen dat zaken als goed ondernemingsbestuur en diversiteit invloed kunnen hebben op het rendement.

Dit wordt bevestigd door onderzoek. Zo blijkt dat bedrijven in de MSCI World Index met een hoog aandeel vrouwen in de top een hogere rendement op eigen vermogen genereren: 10,1% per jaar, tegen 7,4% voor bedrijven zonder significante vertegenwoordiging van vrouwen in de directie. Analoog hieraan bleek uit een onderzoek van adviesbureau McKinsey, getiteld "Why Diversity Matters", dat ethnisch diverse bedrijven 35% meer kans hadden het beter te doen dan hun concurrenten. 

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat steeds meer beleggers duurzaamheid beginnen te zien als winstfactor in plaats van een vorm van altruïsme.

Dat is een verheugende ontwikkeling. De veranderingen in maatschappij en milieu gaan sneller dan ooit. Klimaatverandering, ongelijkheid en vergrijzing vormen enorme uitdagingen. Bedrijven die zich hieraan met succes aanpassen, zullen onevenredig sterk blijven profiteren terwijl de andere verder achterop raken. Beleggers gaan dit steeds meer inzien."

Belangrijke informatie:

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 1 en 30 juni 2017 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 22.100 beleggers uit 30 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.