Perspective

Waarom de wereld niet zonder innovatieve bedrijven kan


Dat de wereld voor een aantal urgente problemen staat, is bekend. De coronapandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn voor besmettelijke ziekten. De gevolgen van de klimaatverandering werden dit jaar zichtbaarder dan ooit, van bosbranden in Canada tot overstromingen in Duitsland. In India veroorzaakte een combinatie van giftige gassen en weerpatronen zo'n zware smog dat het openbare leven in Delhi grotendeels moest worden stilgelegd.

En dat zijn maar enkele voorbeelden. Ook bescherming van de biodiversiteit, verbetering van gezondheid en onderwijs en stimulering van de economische groei staan hoog op de agenda. Allemaal zijn ze cruciaal voor een duurzame ontwikkeling terwijl de wereldbevolking groeit.

Het zijn enorme uitdagingen, maar ze zijn niet onoverkomelijk. De politieke wil is er, zoals blijkt uit de toenemende nadruk die beleidsmakers op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's) leggen.

Dit biedt de private sector een kans zijn waarde te bewijzen door nieuwe producten en oplossingen te ontwikkelen die een duurzame toekomst werkelijkheid kunnen maken.

Innovatie wordt cruciaal. En beleggers in innovatieve bedrijven kunnen daarvan profiteren.

Innovatie maakt doelen werkelijkheid

Overheden en beleidsmakers spelen een belangrijke rol in het bepalen van de agenda. Dat zagen we tijdens de klimaattop vorige maand, waar landen beloofden meer te doen om de klimaatverandering te beperken. Maar: een doel stellen is één ding, het bereiken is heel wat anders.

Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van Covid-19 vaccins. Overheidssteun was daarbij essentieel, maar uiteindelijk waren het bedrijven die de wetenschappelijke kennis hadden om geavanceerde mRNA-technieken om te zetten in een effectief vaccin. Vervolgens moesten ze met andere bedrijven samenwerken om deze vaccins grootschalig te testen, te produceren en te verpakken.

Het succes van de mRNA-vaccins toont aan hoe belangrijk innovatie is. Als wij als samenleving de SDG's willen halen, gaan we het gewoon niet redden met de oude, beproefde oplossingen. We kunnen niet zonder het bedrijfsleven.

Dit wordt goed verwoord door de Boston Consulting Group: "Het allerkrachtigste instrument van de private sector om de SDG's voor 2030 waar te maken, is zijn unieke vermogen om snel te innoveren, kapitaal voor innovatieve oplossingen te vinden en innovaties op te schalen. Deze combinatie is zeldzaam in de publieke en de sociale sector, maar is de levensader van het bedrijfsleven."

Unieke kans voor beleggers

Om de SDG's te bereiken, moeten nieuwe technologieën worden ontwikkeld die nu nog niet of niet op schaalbaar niveau bestaan. Vooral de klimaatcrisis en het streven om in 2050 CO2-neutraal te zijn maken innovatie nu dringend noodzakelijk.

Nieuwe technieken en producten ontwikkelen brengt altijd risico mee, maar risico's nemen - vooruitlopend op een potentiële toekomstige beloning - is nu eenmaal de essentie van beleggen:

"Als een maatschappelijke behoefte met een rendabel ondernemingsmodel kan worden beantwoord, wordt de magie van het kapitalisme ontketend. Oplossingen voor de diepgewortelde maatschappelijke problemen waarvoor we staan, worden zelfversterkend en schaalbaar." (uit: Where ESG Fails, Porter, Serafaim and Kramer, Harvard Business School)

Beleggers kunnen een positieve impact maken door hun kapitaal te investeren in bedrijven die helpen deze antwoorden te vinden. Wij zien enorme commerciële kansen voor innovatieve bedrijven, want de vraag naar oplossingen voor wereldwijde problemen zal alleen maar toenemen.

Elke sector moet zich aanpassen en verduurzamen. Laten we als voorbeeld eens kijken naar de bouw. Volgens het Global Opportunity Explorer 2019 rapport van de VN komt wereldwijd "30% van het energieverbruik en bijna een derde van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot voor rekening van gebouwen ... De sector zal te maken krijgen met nieuwe wet- en regelgeving, beleggers die meer duurzame gebouwen wensen, toenemende energie- en grondstoffenschaarste, en nieuwe concurrenten die inzetten op circulair bouwen."

Beleggers kunnen profiteren door de bedrijven in kaart te brengen die op deze uitdagingen inspelen door producten te ontwikkelen die de transformatie van sectoren als de bouw vaart geven.

De draai naar duurzame oplossingen

Er zijn in Europa veel bedrijven in allerlei sectoren die innovatie centraal stellen en actief proberen de SDG's van de VN te ondersteunen.

Een voorbeeld is het Zwitserse Sika, een chemisch bedrijf dat gespecialiseerd is in additieven, lijmen en geavanceerde materialen voor de bouw.

Zo'n 70% van Sika's productportefeuille draagt al bij aan verduurzaming en het bedrijf mikt nog hoger. Het wil dat in 2023 alle nieuwe producten die het lanceert, onderdeel zijn van een 'duurzame oplossing' die afnemers en planeet een concreet vooruit helpt door zowel hun CO2-uitstoot als hun energie- en waterverbruik te verminderen.

Sika investeert niet alleen in de stapsgewijze verbetering van bestaande producten, maar ook in geheel nieuwe processen. Een voorbeeld is het ReCo2ver-proces voor cement-recycling, waarbij CO2 weer terug geïnjecteerd wordt in het cement. Hiermee wordt niet alleen de uitstoot van CO2 verlaagd, maar wordt juist CO2 afgevangen en opgeslagen.

Een ander voorbeeld is voedingsspecialist DSM. Het heeft 1700 wetenschappers in dienst die werken aan de ontwikkeling van producten die de gezondheid van mens, dier en de planeet ten goede komen.

Een zo'n product dat de gezondheid van de planeet kan verbeteren is Bovaer, een poeder dat aan het voer van koeien wordt toegevoegd. Het onderdrukt op veilige manier een enzym dat de methaanproductie in de koeienmaag veroorzaakt. Hierdoor wordt de methaanemissie door koeien sterk verminderd, wat cruciaal is omdat methaan een veel krachtiger broeikasgas is dan CO2.

Innovaties als deze ontstaan uit het vermogen om anders over problemen te denken. Cement is het meest gebruikte bouwmateriaal op aarde en het is onmogelijk om van de ene op de andere dag met de productie te stoppen. Maar hoe kunnen we de CO2-voetafdruk drastisch verlagen door wetenschappelijk onderzochte alternatieve productiemethoden te ontwikkelen, andere materialen te gebruiken en recycling mogelijk te maken? Of: hoe kunnen we negatieve effecten van veeteelt aanpakken zolang niet de hele mensheid bereid en in staat is volledig over te gaan tot een geheel plantaardig dieet?

Innovatieve producten moeten worden ontwikkeld, getest en tot opschaalbare, commerciële proposities worden vertaald voordat ze impact kunnen hebben. Ze moeten van het laboratorium naar de klant worden gebracht, en dat is precies de kracht van de private sector. Beleggers kunnen delen in de rendabele groei die door dergelijke innovaties kan ontstaan, door de bedrijven te steunen waar innovatie core business is.