/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/high-alpha20equity20wthie.svg

Alpha Equity

Mikken op hoger aandelenrendement door actief beheer

Op zoek naar hoger rendement

In een omgeving van lage rentes moeten beleggers fondsen in hun portefeuille hebben die de potentie hebben meer rendement te genereren. Klanten die geheel afhankelijk zijn van het rendement van index-volgende of passieve fondsen, zullen hun beleggingsdoelen waarschijnlijk niet bereiken.

Actief worden

Wij zijn van mening dat een actieve benadering onmisbaar is om de vereiste hogere rendementen te behalen. Een actieve beheerstijl, waarbij inzichten uit data-analyse worden benut om beleggingen te selecteren, stelt fondsbeheerders in staat het vermogen van klanten sneller te laten groeien dan een index. Ook kunnen ze het beter beschermen als de economische omstandigheden verslechteren, omdat ze bepaalde aandelen en sectoren actief kunnen mijden, iets wat een passief fonds niet kan.

Sterke achtergrond op het gebied van actief beheer

Schroders heeft bewezen als geen ander in staat te zijn aandelenproducten te ontwikkelen die gericht zijn op één doel: outperformance. Dit succes berust op ons vermogen om getalenteerde beleggingsspecialisten de voorwaarden, mogelijkheden en inspiratie te bieden om tot de besten in de branche te behoren. 

Breed aanbod voor groei

Wij hebben een uitgebreid aanbod actief beheerde aandelenproducten gericht op het laten groeien van het vermogen van onze klanten. Het bevat oplossingen om uiteenlopende beleggingsdoelen te bereiken, variërend van fondsen die overal in de wereld kunnen beleggen tot fondsen die gericht zijn op specifieke landen of thema's.

Voorbeelden van fondsen

Hieronder vindt u een selectie van onze fondsen die relevant zijn voor deze strategische competentie.

Let op: niet alle producten zijn op alle markten beschikbaar.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.  Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige opvattingen die op deze webpagina worden weergegeven, zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen