/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/absolute20returns20white.svg

Liquide alternatieve strategieën

Verder kijken dan de traditionele beleggingscategorieën.

Op zoek naar evenwicht

Sinds de financiële crisis van 2008 is het behoorlijk lastig om het juiste evenwicht in uw beleggingen te vinden. De rendementsprofielen van sommige aandelen, obligaties en vastgoed lijken zoveel op elkaar dat sommige van uw beleggingsdoelen moeilijker bereikbaar worden. 

Echte differentiatie

Liquide alternatieve strategieën kunnen voor echte spreiding zorgen en tegelijkertijd het risico-rendementsprofiel van een portefeuille in uiteenlopende marktomstandigheden verbeteren. Ze kunnen helpen het effect van koersdalingen op uw beleggingen te beperken, zorgen voor echte differentiatie en hebben uiteindelijk tot doel spreiding in de portefeuille aan te brengen. 

Leider in liquide alternatieve strategieën

Schroders is een van de toonaangevende aanbieders van liquide alternatieve strategieën. Wij zijn wereldwijd actief en bieden zowel liquide alternatieve producten aan die door onze eigen specialisten worden beheerd, als enkele zorgvuldig geselecteerde fondsen van uiterst ervaren externe beleggingsspecialisten. Let op: niet alle producten zijn in alle markten beschikbaar.

Volop keuzemogelijkheden

In de afgelopen 20 jaar hebben wij een aanbod liquide alternatieve strategieën opgebouwd dat tot de grootste ter wereld behoort. Het biedt diverse oplossingen, of u nu prioriteit geeft aan groei, diversificatie of inflatiebescherming. Let op: voor belegging in sommige fondsen kan het nodig zijn financieel advies in te winnen.

Voorbeelden van fondsen

Hieronder vindt u een selectie van onze fondsen die relevant zijn voor deze strategische competentie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Wij wijzen erop dat er geen garantie is dat een liquide alternatieve strategie zijn doelstelling bereikt. 

Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige van de opvattingen in dit document zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen