/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

Private assets

Toegang bieden tot gespecialiseerde beleggingen

Rendementskansen maximaliseren

In een klimaat van zeer lage rentes is het van belang een beleggingsportefeuille zo hard mogelijk te laten werken. Private assets (beleggingen in private markten) kunnen het overwegen waard zijn omdat ze kunnen bijdragen aan een hoger rendement, een lager risico en een betere spreiding.

Thema's voor de lange termijn en unieke kansen

Private assets zijn beleggingen die niet toegankelijk zijn via publieke markten zoals de aandelenbeurs. Ze stellen beleggers in staat rechtstreeks te profiteren van langetermijnprojecten en kunnen ook toegang bieden tot gespecialiseerde sectoren of bedrijfstakken, zoals private equity en vastgoed, die via de traditionele kanalen moeilijk toegankelijk zijn. Daar staat tegenover dat private assets niet voor iedereen geschikt zijn. Ze vereisen soms een hoge minimuminvestering en kunnen complex en illiquide zijn, zodat het zaak is de keuzes zorgvuldig af te wegen.

Image

160 jaar ervaring

Schroders zette zijn eerste stappen op de private markten in 1853, toen wij de uitbreiding van het Cubaanse spoorwegnet hielpen financieren. Vandaag de dag hebben wij gespecialiseerde beleggingsteams voor private equity, infrastructuur, vastgoed en opkomende gebieden zoals kredieten aan kleinere bedrijven. 

Brede, interne expertise

Wereldwijd zijn wij een van de weinige vermogensbeheerders die in eigen huis beschikken over een echt brede en diverse deskundigheid op het gebied van private assets. Let op: niet alle producten zijn op alle markten beschikbaar.

Voorbeelden van fondsen

Hieronder vindt u een selectie van onze fondsen die relevant zijn voor deze strategische competentie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.  Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Alternatieve beleggingen kunnen volatieler zijn dan aandelen en obligaties en zijn soms moeilijker snel te verkopen.

Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige opvattingen die op deze webpagina worden weergegeven, zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen. 

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen