/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/retirement-white.svg

Pensioen

Mensen helpen efficiënter te sparen voor hun pensioen

Beleggen voor pensioen

Het pensioen staat bij veel mensen hoog op de agenda, aangezien overheid en bedrijfsleven de verantwoordelijkheid steeds meer naar het individu verleggen. Vaak hebben ze geen andere keuze dan zelf meer voor hun pensioen te sparen. Voor diegenen die hun beleggingen willen inzetten om daarvan straks, na hun pensionering, de vruchten te plukken, zijn er volop kansen.           

Diepgaande ervaring

Pensioenregels en -stelsels zijn vaak ingewikkeld zodat het lastig is er een weg in te vinden.  Schroders weet wat er komt kijken bij de opbouw van een goed pensioen. All vele jaren lang helpen wij mensen die sparen voor hun pensioen of met pensioen zijn, te bereiken wat zij nodig hebben. Wij kennen de pensioenregelgeving voor individuele beleggers, financieel planners en pensioenfondsen door en door, zowel in eigen land als daarbuiten. Deze brede ervaring en kennis gebruiken wij om onze producten en beleggingsoplossingen te ontwikkelen. 

Gericht op de lange termijn

Onze beleggingsaanpak is van oudsher gericht op de lange termijn, wat aansluit bij de tijdshorizon van mensen die sparen voor hun pensioen. Daarbij streven we naar sterke, houdbare rendementen voor de lange termijn. Op deze manier helpen wij onze klanten, zowel klein als groot, in elke fase van het proces. Met velen van hen werken we al tientalen jaren.

Producten voor elke fase

Onze producten kunnen helpen in elke fase op weg naar het pensioen. Van fondsen die gericht zijn op vermogensgroei tijdens de spaarfase tot fondsen die een inkomen kunnen geven na de pensionering – wij hebben een passende oplossing. Let op: niet alle producten zijn op alle markten beschikbaar.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.  Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige opvattingen die op deze webpagina worden weergegeven, zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 35 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.


Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen