/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/risk20managed20white.svg

Oplossingen op maat

Doordachte oplossingen voor meer zekerheid

Oplossingen: het dilemma tussen risico en rendement

Risico en rendement zijn nauw met elkaar verweven. Nu veilige beleggingen lage rendementen opleveren, is het moeilijk een behoorlijk rendement te behalen zonder risico te nemen.

Risicobeheer is de sleutel tot oplossingen

Veel ontwikkelde landen staan voor een grote uitdaging omdat hun pensioenstelsel door de vergrijzing van de bevolking steeds zwaarder onder druk komt te staan. In het algemeen hebben beleggers een portefeuille nodig die de inflatie kan verslaan en snel genoeg in waarde kan groeien. De beleggingen die nodig zijn om dat te bereiken, zijn volatieler dan liquiditeiten en kunnen sterkere waardedalingen ondergaan. Onderkenning en beheersing van de risico's is een voorwaarde om financiële doelen op langere termijn te bereiken.

Fondsen die beter passen bij uw doel

Beleggingsvraagstukken oplossen is integraal onderdeel van ons werk. Het is ingebed in onze fondsen. Voor grote institutionele beleggers zijn we ook in staat onze wereldwijde kennis en ervaring in te zetten om op maat gemaakte oplossingen en strategieën voor risicobeheer te bouwen. 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Let op: er is geen garantie dat een absoluutrendementfonds zijn doelstelling bereikt. 

Belangrijke informatie

Schroders heeft zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Dit materiaal is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Een deel van de weergegeven informatie is verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden in informatie die is verkregen van derden, en deze gegevens kunnen veranderen onder invloed van marktomstandigheden. Verplichtingen of aansprakelijkheid die Schroders jegens zijn klanten heeft op grond van wet- en regelgeving, worden hiermee niet uitgesloten. Regio's/sectoren worden slechts ter illustratie vermeld; dit mag niet worden beschouwd als aanbeveling om te kopen/verkopen. Sommige opvattingen die op deze webpagina worden weergegeven, zijn prognoses. Wij zijn van mening dat wij onze verwachtingen en meningen baseren op redelijke aannames binnen de grenzen van onze huidige kennis. Er is echter geen garantie dat prognoses of opvattingen werkelijkheid worden. Deze meningen en opvattingen kunnen veranderen.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen