Schroder GAIA

Schroder GAIA range

De Schroder GAIA-reeks

Biedt beleggers toegang tot een aantal toonaangevende hedgefund-strategieën binnen het liquide en vertrouwde UCITS-raamwerk. De fondsenreeks benut de meest overtuigende strategieën in alle delen van de wereld en biedt beleggers toegang tot aantrekkelijke rendementen waarbij het risico beperkt blijft.

Ons fondsenaanbod

Schroder GAIA
KKR1 Credit

Biedt beleggers exposure naar een liquide, niet-benchmarkgebonden "all weather" long/short credit-strategie. Het fonds streeft naar een absoluut rendement van 7-10% netto, waarbij het rente- en het valutarisico geheel worden afgedekt2.

Schroder GAIA
Global Macro Bond

Heeft tot doel consistente alfa te genereren door middel van spreiding over strategieën, beleggingsstijlen en beleggingsperioden. Het fonds streeft naar een volatiliteit van 8% p.j. gedurende een rentecyclus, met een beoogde Sharpe-ratio van 13.

Schroder GAIA
BSP Credit

Een op de VS gerichte long/short credit-strategie die streeft naar een rendement van 5-7%4 na aftrek van kosten, bij een beperkte volatiliteit in alle fasen van de kredietcyclus. Het fonds vertoont een zeer lage correlatie met de credit- en aandelenindices en heeft tot doel het verwachte rendement te maximaliseren en het neerwaartse risico te beperken.

Schroder GAIA
Paulson Merger Arbitrage

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage, dat wordt beheerd door John Paulson, kan beleggers helpen bovengemiddelde rendementen te genereren met een lage volatiliteit en een beperkte correlatie met de brede markt.

Schroder GAIA
Sirios US Equity

Een fundamenteel long/short aandelenfonds in UCITS-vorm dat voornamelijk belegt in mid en large cap aandelen in de VS, maar ook in Europa en Azië.

1 Avoca Capital Management LLP werd op 19 februari 2014 overgenomen door KKR & Co L.P. (“KKR”) en werd op 30 september 2014 omgedoopt tot KKR Credit Advisors (UK) LLP. Op 19 februari 2015 werd de naam van Schroder GAIA Avoca Credit gewijzigd in Schroder GAIA KKR Credit.

2 Wij wijzen erop dat dit een streefcijfer is en niet wordt gegarandeerd.

3 Dit streefcijfer dient alleen voor interne beheersdoeleinden en is geen garantie voor of indicatie van toekomstige rendementen. De genoemde cijfers zijn streefcijfers, vóór aftrek van beheersvergoeding en andere kosten.

4 Dit is slechts een streefcijfer en wordt niet gegarandeerd.