Aandelenklasse
ISIN: LU0849399786
Valuta: EUR
18/04/2019

up 0.0359 (0.02%)

Schroder ISF EURO High Yield EUR

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit die luiden in euro en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld.

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds belegt ook minstens twee derde van zijn vermogen in obligaties onder beleggingskwaliteit (dit zijn obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit zoals toegekend door Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau).
Hoewel hoogrentende obligaties doorgaans worden geacht gepaard te gaan met hogere risiconiveaus, zijn de hogere inkomsten die zij bieden ten opzichte van obligaties van beleggingskwaliteit bedoeld om dit te compenseren.
Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties.
Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden.

Uitkeringsbeleid

Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Overzicht

BeleggingscategorieVastrentende
AandelenklasseA
AandelentypeAcc
Aandelenklasse MuntEUR
Fund ManagersPeter Harvey, Daniel Pearson
Team
Start fonds Datum14/11/2012
Introductiedatum aandelenklasse14/11/2012
Referentie-indexBank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Investment SchemeSICAV
DomicilieLuxembourg
Fonds bereik NaamSchroder ISF

Fees & Dealing

Instapvergoeding13.00 %
Distributie Fee0.00 %
Lopende kosten1.31 %

1 Tot 3 van het totale inschrijvingsbedrag (gelijk aan 3.09278 van de Nav)

Fonds Codes

ISINLU0849399786
SEDOLB8B0JQ3
Bloomberg codeSCIEHYA LX
CUSIPL81461565
Reuters CodeLU0849399786.LUF
Valoren19901638

Andere

KoersfrequentieDagelijks
Einde boekjaar31 Dec