/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/lens_thick_light.svg

Global Cities

Beleggen in bedrijven die het beste onroerend goed bezitten in wereldsteden

Schroder ISF Global Cities

Wereldsteden zijn plaatsen waar mensen willen wonen, werken en spelen. Hun belangrijkste kenmerken zijn: een sterke infrastructuur, een gediversifieerde economie, een geschoolde beroepsbevolking, een goede leefbaarheid en een cultureel programma. Beleggen in onroerend goed in deze steden geeft blootstelling aan een breed scala van sectoren en toegang tot economieën die naar verwachting beter zullen presteren dan de nationale gemiddelden.

Eenvoudige toegang tot onroerend goed

Onroerendgoedbedrijven zijn genoteerd op de aandelenbeurzen, wat betekent dat het verhandelbare effecten zijn - een gedeeltelijk aandeel in de onderliggende eigendommen.

Direct bezit van eigendom heeft zijn beperkingen:

  • Een groot kapitaalbedrag is vereist voor een aankoop
  • Een gebrek aan diversificatie (huurders- en geografisch risico)
  • Hoge transactie- en beheerskosten.

En hoewel de aandelen van onroerendgoedbedrijven dagelijks op en neer kunnen gaan, zien hun rendementen er op de lange termijn hetzelfde uit als direct belegd onroerend goed.

Blootstelling aan commercieel onroerend goed

Een internationale aanpak kan diversificatie bieden voor bezit van onroerend goed in één enkel land.

Het risico is gespreid over een aantal eigendommen en bedrijven, in plaats van te vertrouwen op het succes van een of twee. De beleggingen in wereldsteden door het Global Cities-team gebeuren op basis van de identificatie van de beste actoren op locaties waar de economische vraag het grootst is. Dit resulteert in hogere huren, het fundament van beleggen in onroerend goed.

Het team gelooft dat deze steden de toekomstige ‘winnaars’ van onroerend goed zijn, omdat ze de thuisbasis kunnen zijn voor het meest gevraagde onroerend goed.

Krijg toegang tot geavanceerde inzichten

Gegevens staan centraal in de index en het team gebruikt gegevens om reëel voordeel op te leveren.

Deze aanpak is uniek voor beursgenoteerd onroerend goed en vormt de basis van de aanpak van het Global Cities-team.

Het team beschikt over een database en kan de locatie identificeren van alle activa in de portefeuille. Dit betekent dat elk bedrijf in de index een Global Cities-score heeft: hoe hoger de score, hoe groter de kans dat een bedrijf in de portefeuille zal worden opgenomen.

Capture urbanisation trends

Verstedelijking zal volgens het team een van de belangrijkste beleggingsthema’s van de komende 10 jaar zijn. Wereldsteden staan centraal in dit thema.

Economische activiteit is geconcentreerd in steden. Het kiezen van de steden die een groter aandeel zullen hebben aan de wereldeconomie, zal de vraag naar de activa sturen waarin het team belegt. Deze langetermijnbenadering is cruciaal bij het beleggen in Global Cities.

De schaal en diversiteit van de sterkste wereldsteden betekent dat het team kan beleggen in verschillende onroerendgoedsectoren, zoals datacenters, opslagruimtes en prefabwoningen. Dit komt bovenop de meer conventionele onroerendgoedsectoren zoals kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen.

Keuze betekent dat het team zowel in een subsector als in een stad kan kijken naar blootstelling aan de vraag, zonder de liquiditeits- en transactiekosten die gepaard gaan met een direct onroerendgoedfonds.

Profiteer van blootstelling via meerdere kanalen

Het Global Cities-team van Schroders belegt in onroerendgoedbedrijven in:

  • Woningen
  • Winkels
  • Kantoren
  • Datacenters
  • Opslagruimtes
  • Bedrijfsgebouwen

Wat zijn de risico’s?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Wisselkoersschommelingen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van buitenlandse beleggingen stijgt of daalt.

Belangrijke informatie: De meningen en standpunten op deze website zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening die wordt uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders. Deze webpagina is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld en mag niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De vermelde informatie wordt betrouwbaar geacht, maar Schroders biedt geen garantie wat betreft de juistheid of volledigheid ervan. Schroders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. De informatie die wordt vermeld op deze webpagina is verkregen uit bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Schroders aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor feitelijke onjuistheden en de informatie moet onafhankelijk worden geverifieerd voordat ze verder wordt gepubliceerd of gebruikt. Sectoren worden uitsluitend vermeld ter illustratie en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling om aandelen te kopen of te verkopen. Wisselkoersschommelingen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van buitenlandse beleggingen stijgt of daalt.

In Noord-Amerika wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc die vermogensbeheerproducten en -diensten levert als een bij de Amerikaanse SEC geregistreerde beleggingsadviseur en als een bij de Canadese toezichthouder geregistreerde portefeuillebeheerder.

Voor alle andere gebruikers wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen