SchrodersXsessions

Robots houden ons een spiegel voor

Op steeds meer manieren krijgen we in ons dagelijks leven met robots te maken. De manier waarop we met ze omgaan, zegt vooral veel over hoe wij als mensen in elkaar steken.

02-12-2018

Robots houden in veel opzichten de gemoederen steeds meer bezig. De discussie gaat vaak om de wijze waarop allerlei werkzaamheden door machines worden overgenomen. Of over toekomstbeelden waarin robots proberen om de beschaving te verwoesten. Dit soort angsten leidt onnodig de aandacht af van de positieve impact en van de uitdagingen die er liggen om robots een goede plaats te geven in onze samenleving, meent Kate Darling. Zij is onderzoeksspecialist bij het Media Lab van M.I.T. en Darling is als wetenschapper verbonden aan het Harvard Berkman Center.

We zijn geneigd om robots allerlei menselijke eigenschappen toe te dichten, vertelt Darling: “Natuurlijk weten we dat het een machine is, maar door de wijze waarop robots in science fiction-films zijn geportretteerd en door de manier van bewegen gaan we vaak op een menselijke manier met ze om. Dat kan extreme vormen aannemen. Er zijn al robots met militaire eer begraven – inclusief het afvuren van een eresalvo. Een ander voorbeeld kwam na het plaatsen van een filmpje waarin een robothond een schop krijgt als demonstratie van de stabiliteit. Het regende vervolgens klachten bij de Amerikaanse dierenbescherming.”

 

Het regende klachten bij de Amerikaanse dierenbescherming

 

Aan de eigenschap om robots als mensen te zien, zitten twee kanten. “Als we het slim spelen, kan de samenwerking tussen mens en machine hierdoor een stuk soepeler verlopen”, zegt Darling: “In verschillende ziekenhuizen rijden robots rond voor het afleveren van medicijnen of maaltijden. Wanneer dat even niet goed gaat, reageren mensen soms gefrustreerd op de fout van de domme robot. Als de machine een naamkaartje heeft, zijn mensen veel eerder geneigd om ‘Betsy’ te helpen omdat ze een foutje heeft gemaakt. De keerzijde is dat er onnodig riskante situaties kunnen ontstaan. Daarbij kan je denken aan de risico’s die soldaten mogelijk nemen om militaire robots te redden.”

 

Intelligente robots in de samenleving


Om een beeld te krijgen van de plaats die intelligente robots binnen de samenleving gaan innemen, kunnen we volgens Darling onder meer kijken naar de wijze waarop we met dieren omgaan: “We zijn duizenden jaren geleden begonnen om allerlei dieren te temmen. Voor allerlei taken gingen we samenwerken met het dier die onze vaardigheden goed aanvulden, bijvoorbeeld paarden om ons sneller voort te bewegen en honden om schaapskuddes bij elkaar te houden of te beschermen. Bij robots gaat dat waarschijnlijk op dezelfde manier. In plaats van één standaard menselijk soort robot, komen er in de toekomst allerlei vormen die gericht ontwikkeld zijn voor hun specifieke taak.”

De introductie van een robot die daadwerkelijk gevoel heeft, is nog heel ver weg. In de tussentijd houden robots ons in de ogen van Darling een spiegel voor: “Is geweld tegen robots niet meer dan een uitlaatklep, of juist een training van de wreedheidsspieren? Het antwoord op die vraag zegt heel veel over menselijk gedrag en over de geldende sociale normen. En naar mate kunstmatige intelligentie en robots steeds meer een integraal onderdeel gaan uitmaken van ons dagelijks leven, zullen wij ook moeten nadenken over morele en ethische vraagstukken die naar boven komen.”

Over de SchrodersX Sessions
De SchrodersX Sessions hebben als doel een inspirerende middag te bieden met academische inzichten over thema’s die van invloed zijn op ons dagelijks leven én op het financiële speelveld. Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken in de wereld om ons heen, maar tegelijk met de vele voordelen die dit met zich meebrengt doemt er een aantal dilemma’s op waar je zorgvuldig over na moet denken. Een uitermate boeiende thema, dat invloed heeft op de keuzes die een vermogensbeheerder als Schroders maakt zowel als het gaat om de keuzes die gemaakt worden bij het ontwikkelen en beheren van onze fondsen, maar ook de interne bedrijfsvoering.  

 

 

Belangrijke informatie

De meningen en standpunten in dit artikel zijn die van Dr. Kate Darling en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A. Netherlands branch, WTC Tower A, Level 5, Strawinskylaan 521, 1077 XX Amsterdam. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.