/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/emerging20markets20wthie.svg

Opkomende markten

Diepgaande expertise om te helpen profiteren van de groeikansen in opkomende markten

Aanzienlijk groeipotentieel

Het belang van de opkomende markten in de wereldeconomie is aanzienlijk toegenomen, vooral door toedoen van China. In 1980 vertegenwoordigden de opkomende economieën circa 20% van het wereldwijde bbp. Inmiddels is dat 40%1. 

Hun kapitaalmarkten hebben zich in deze periode weliswaar ontwikkeld en verdiept, maar doen nog steeds geen recht hun economische belang. 

De opkomende markten vertegenwoordigen respectievelijk circa 23%2 en 18%3 van de markten voor verhandelbare aandelen 4 en obligaties5, maar slechts 13% en 6% van de meest gebruikte aandelen- en obligatiebenchmarks. Het is duidelijk dat deze verhouding scheef is. 

De opkomende markten veranderen

Wij verwachten dat de opkomende markten sneller zullen blijven groeien dan ontwikkelde economieën. Industrialisatie, verstedelijking en de toenemende welvaart van de middenklasse zullen leiden tot een verdieping en liberalisering van de kapitaalmarkten, zodat deze uiteindelijk een betere afspiegeling vormen van het economische belang van de opkomende wereld en de kansen die deze biedt. 

Naarmate de welvaart in de opkomende markten toeneemt, zal de vraag naar aandelen en obligaties uit deze landen stijgen en kan er ook een spaarmarkt ontstaan. 

Een actieve beleggingsaanpak is het beste

Naar onze mening zijn de opkomende markten inefficiënt en slecht onderzocht. 

Staatsbedrijven maken nog steeds een groot aandeel van de opkomende aandelenindices uit. Het rendement van deze bedrijven kan sterk beïnvloed worden door plotselinge veranderingen in het regeringsbeleid. Met een actieve benadering, die gebruik maakt van de kennis van lokale experts, is het beter mogelijk op dergelijke gebeurtenissen in te spelen.

Ook is er veel informatie van hoge kwaliteit en lokale kennis nodig om de kwesties op gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) te herkennen die een groot verschil kunnen maken voor het beleggingsrendement in de opkomende markten.

Bij obligaties uit opkomende markten presteren de passieve exchange-traded fondsen (ETF's) vaak slechter dan hun benchmark; bovendien zijn de meest gebruikte indices zeer eenzijdig samengesteld en sluiten een groot deel van de kansrijke namen uit. Actief beheer biedt toegang tot het volledige aanbod schuldpapieren uit opkomende markten. 

Waarom Schroders?

Wij hebben bijna 130 beleggingsprofessionals die werken vanuit 14 vestigingen verspreid over de wereld en gespecialiseerd zijn in diverse categorieën beleggingen uit opkomende markten*. Onze gespecialiseerde teams hanteren elk hun eigen beleggingsproces en zijn niet gebonden aan een "universele" aanpak. Dit betekent dat er veelvuldige discussies tussen de diverse teams plaatsvinden, waarin ze elkaars ideeën kritisch onderzoeken en beoordelen. Dit, gevoegd bij onze diepe wortels in veel opkomende landen, waaronder een aantal local-to-local bedrijven, joint-ventures en partnerships, zorgt dat we in een sterke positie verkeren om de beleggingen van uw klanten optimaal te beheren en de resultaten te leveren die zij wensen.

Een wereld aan keuzes

Schroders beperkt zich niet tot een beleggingscategorie. Onze expertise omvat aandelen, obligaties, multi-asset, kwantitatief beleggen en private assets. Daardoor kunnen wij een zeer brede keuze aan strategieën bieden om uw klanten te laten profiteren van de groeikansen in opkomende markten; er zijn oplossingen voor de meest uiteenlopende beleggingsdoelen.

Voorbeelden van fondsen

Hieronder vindt u een selectie van onze fondsen die relevant zijn voor deze strategische competentie.

Wat zijn de risico's?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Beleggingen in opkomende markten staan in het algemeen bloot aan hogere politieke, juridische en operationele risico's en tegenpartijrisico's.

1Bron: IMF, per eind december 2017. 2Bron: Factset, MSCI, per eind december 2017. 3Bron: Bank of America Merrill Lynch Global Research, december 2016 4 MSCI AC World. Source Factset, MSCI, per eind december 2017 5Bloomberg Barclays Global Aggregate. Bron: FIA, per eind december 2017

*Bron: Schroders, per 30 september 2019

Belangrijke informatie: Schroders heeft op deze webpagina zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Deze webpagina is alleen bedoeld ter informatie.Het materiaal is geen aanbod, verzoek of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen of om een beleggingsstrategie te volgen. Het is niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen.De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd.In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.De gegevens op deze webpagina zijn verkregen uit bronnen die wij betrouwbaar achten. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden en de gegevens moeten onafhankelijk worden gecontroleerd voordat ze verder worden gepubliceerd of gebruikt. Verwijzingen naar effecten, sectoren regio's en/of landen dienen uitsluitend ter illustratie. In Noord-Amerika Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc die vermogensbeheerproducten en -diensten levert als bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur in de VS en als bij de toezichthouder geregistreerde portefeuillebeheerder in Canada. Alle andere gebruikers Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London. EC2Y 5AU. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen