/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/income20white.svg

Inkomen

Streven naar een betrouwbaar en consequent hoger inkomen

Op zoek naar inkomen

Als gevolg van de lage rentes, de stijgende kosten van levensonderhoud en de toenemende levensverwachting zullen uw klanten waarschijnlijk meer inkomen nodig hebben dan ooit. Het is echter moeilijk een consequent hoger inkomen te genereren. Vroeger werd het tekort aan inkomen opgevangen met spaargeld op de bank of "veilige beleggingen" in bijvoorbeeld staatsobligaties, maar de opbrengsten daarvan zijn tegenwoordig ongekend laag. Er is geen reden om te denken dat dit de komende jaren zal verbeteren. 

Inkomensbronnen vinden

Om tegemoet te komen aan de inkomensverwachtingen van uw klanten zult u vrijwel zeker verder moeten zoeken dan de oplossingen uit het verleden. Dit betekent dat er veel meer soorten beleggingen moeten worden bekeken, zoals aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en multi-asset fondsen. Daarom is er nu veel meer deskundigheid vereist.

Inkomensexperts

Wij kunnen helpen. Met onze expertise op dit gebied voorzien wij al jarenlang duizenden beleggers van inkomen. Ons team van ruim 40 inkomensspecialisten is in staat de wereldwijde markten af te zoeken naar de allerbeste kansen. Wij hebben de expertise om de waarde en het risico van die kansen te analyseren om een consistente inkomensstroom te verzekeren. 

Actieve selectie van inkomenskansen

Naar onze mening is actief beheer een voorwaarde om inkomen te genereren. Actief beheer betekent dat de beheerder de ruimte heeft om in een zo breed mogelijk, wereldwijd universum kansen te zoeken en deze te analyseren om te bepalen of ze betrouwbaar zijn en, zeer belangrijk, of ze juist geprijsd zijn. Het betekent ook een doordachte spreiding van de beleggingen om een inkomensoplossing te bieden waarbij de risico's beperkt blijven. 

Afgestemd op uiteenlopende behoeften

Wij hebben een breed aanbod inkomensfondsen en -portefeuilles, die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de diverse inkomensbehoeften van uw klanten. Of het nu gaat om aandelenfondsen, obligatiefondsen of multi-asset fondsen, wij hebben oplossingen voor u. 

Klanten met een lange beleggingshorizon kunnen kiezen voor fondsen met een mogelijk hogere opbrengst en kapitaalgroei, maar ook een hogere volatiliteit. Voor klanten die beleggen voor de kortere termijn, zijn juist fondsen met lagere opbrengsten en lager risico op waardedaling beter geschikt.

Voorbeelden van fondsen

Hieronder vindt u een selectie van onze fondsen die relevant zijn voor deze strategische competentie.

Wat zijn de risico's?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

*Bron: Schroders, per 31 december 2019

Belangrijke informatie: Schroders heeft op deze webpagina zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Deze webpagina is alleen bedoeld ter informatie.Het materiaal is geen aanbod, verzoek of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen of om een beleggingsstrategie te volgen. Het is niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen.De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd.In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.De gegevens op deze webpagina zijn verkregen uit bronnen die wij betrouwbaar achten. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden en de gegevens moeten onafhankelijk worden gecontroleerd voordat ze verder worden gepubliceerd of gebruikt. Verwijzingen naar effecten, sectoren regio's en/of landen dienen uitsluitend ter illustratie. In Noord-Amerika Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc die vermogensbeheerproducten en -diensten levert als bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur in de VS en als bij de toezichthouder geregistreerde portefeuillebeheerder in Canada. Alle andere gebruikers Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen