/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/absolute20returns20white.svg

Liquide alternatieve strategieën

Verder kijken dan de traditionele beleggingscategorieën.

Helpen robuustere portefeuilles op te bouwen

Het uitzonderlijke monetaire beleid sinds de financiële crisis heeft de rendementen vertekend en de correlatie tussen aandelen, obligaties en vastgoed vergroot. Dat maakt het moeilijker dan ooit om beleggingen effectief te spreiden. Een mogelijkheid om dit op te lossen en diversificatie in de portefeuille van uw klanten te brengen, is het opnemen van liquide alternatieve strategieën. 

Focus op positief rendement

Er zijn veel verschillende soorten liquide alternatieve strategieën. Ze hebben echter enkele kenmerken gemeen. Ze kunnen voor echte spreiding zorgen en tegelijkertijd het risico-rendementsprofiel van een portefeuille in uiteenlopende marktomstandigheden versterken. Ze maken soms ook gebruik van geavanceerde beleggingsinstrumenten zoals derivaten en van technieken zoals short-selling om hun doelen te bereiken. Het is van belang erop te wijzen dat liquide alternatieve producten geen kapitaalgarantie bieden en soms verliezen kunnen veroorzaken voor beleggers; deze verliezen kunnen in sommige gevallen aanzienlijk zijn. 

Toegang tot een wereld aan expertise

In de afgelopen 20 jaar hebben wij een aanbod liquide alternatieve poroducten opgebouwd dat tot de grootste ter wereld behoort. Naast onze intern beheerde strategieën bieden wij ook enkele zorgvuldig geselecteerde extern beheerde liquid alternative fondsen aan die normaal gesproken moeilijk toegankelijk zijn. Deze worden aangeboden in een liquide, transparante en gereguleerde vorm via ons zogeheten GAIA-platform.

Wat zijn de risico's?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Wij wijzen erop dat er geen garantie is dat liquide alternatieve strategieën hun doelstelling bereiken.

Voorbeelden van fondsen

Hieronder vindt u een selectie van onze fondsen die relevant zijn voor deze strategische competentie.

Belangrijke informatie:

Schroders heeft op deze webpagina zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Deze webpagina is alleen bedoeld ter informatie.

Het materiaal is geen aanbod, verzoek of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen of om een beleggingsstrategie te volgen. 

Het is niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen.

De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

De gegevens op deze webpagina zijn verkregen uit bronnen die wij betrouwbaar achten. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden en de gegevens moeten onafhankelijk worden gecontroleerd voordat ze verder worden gepubliceerd of gebruikt. 

Verwijzingen naar effecten, sectoren regio's en/of landen dienen uitsluitend ter illustratie.

In Noord-Amerika

Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc die vermogensbeheerproducten en -diensten levert als bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur in de VS en als bij de toezichthouder geregistreerde portefeuillebeheerder in Canada. 

Alle andere gebruikers

Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen