/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/multi-asset20solutions20sq_gray.svg

Multi-asset oplossingen

Helpen betere resultaten te bereiken

Resultaat telt

Steeds meer wordt ingezien dat beleggers het resultaat van een belegging belangrijker vinden dan de prestatie ten opzichte van een bepaalde index of benchmark. Veel klanten zoeken naar voorspelbaarheid en betrouwbaarheid in een onzekere wereld en willen dat het beheer van hun geld wordt afgestemd op doelen voor de lange termijn. Multi-asset oplossingen kunnen daarbij helpen.

Verder kijken voor echte diversificatie

Een simpele mix van aandelen en obligaties levert waarschijnlijk niet de diversiteit en flexibiliteit op die uw klanten nodig hebben. In plaats daarvan is een meer doordachte, bredere combinatie van beleggingscategorieën nodig met ook alternatieve bronnen van rendement zoals grondstoffen, infrastructuur en vastgoed. Een portefeuille waarin het risico echt gespreid is, heeft meer kans moeilijke marktomstandigheden te overleven. 

Actieve spreiding is cruciaal

Een actieve spreiding over en binnen verschillende beleggingscategorieën kan op termijn aanzienlijke toegevoegde waarde voor uw klanten opleveren. Dat geldt zeker in het huidige klimaat van relatief lage rendementen, dat naar verwachting voorlopig zal aanhouden. Een actieve aanpak vergt echter veel tijd, ervaring en hulpmiddelen; tijd en middelen waarover u, als drukbezet adviseur, misschien niet altijd beschikt. 

70 jaar ervaring

Ons Multi-Asset Solutions team benut de beleggingsexpertise van ons hele bedrijf om doelgericht te werken aan resultaten die aansluiten op uiteenlopende beleggingsdoelen voor de lange termijn. Dit doen we al 70 jaar lang met succes.

Ons multi-asset team telt meer dan 100 medewerkers die werken vanuit vestigingen in de VS, Europa en Zuidoost-Azië. Het team zoekt de wereld af naar de beste beleggingsideeën in elke beleggingscategorie en elke regio. Deze worden zorgvuldig geanalyseerd en vervolgens gebundeld in een reeks beleggingsproducten die zijn afgestemd op verschillende behoeften.

Betere afstemming op de beleggingsdoelen van uw klant

Onze producten zijn opgebouwd rond de behoeften van uw klanten. Van strategieën om op termijn de inflatie te verslaan tot fondsen om een gevarieerde en houdbare inkomstenstroom te genereren, wij hebben oplossingen voor de meest uiteenlopende beleggingsdoelen. 

Voorbeelden van fondsen

Hieronder vindt u een selectie van onze fondsen die relevant zijn voor deze strategische competentie.

Wat zijn de risico's?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.

Alternatieve beleggingen kunnen volatieler zijn dan aandelen en obligaties en zijn soms moeilijker snel te verkopen.

Belangrijke informatie: Schroders heeft op deze webpagina zijn eigen meningen en opvattingen weergegeven. Deze kunnen veranderen. Deze webpagina is alleen bedoeld ter informatie.Het materiaal is geen aanbod, verzoek of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen of om een beleggingsstrategie te volgen. Het is niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie op deze webpagina mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen.De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd.In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersveranderingen kan de waarde van buitenlandse beleggingen stijgen of dalen.De gegevens op deze webpagina zijn verkregen uit bronnen die wij betrouwbaar achten. Schroders is niet aansprakelijk voor feitelijke onjuistheden en de gegevens moeten onafhankelijk worden gecontroleerd voordat ze verder worden gepubliceerd of gebruikt. Verwijzingen naar effecten, sectoren regio's en/of landen dienen uitsluitend ter illustratie. In Noord-Amerika Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc die vermogensbeheerproducten en -diensten levert als bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur in de VS en als bij de toezichthouder geregistreerde portefeuillebeheerder in Canada. Alle andere gebruikers Deze informatie wordt uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen